Metsä

Metsähallitus kiistää Ylen uutisen väitteen, jonka mukaan uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä kaadettaisiin

"Metsähallituksessa on vahvaa lajiasiantuntemusta ja teemme lajiasioissa jatkuvasti yhteistyötä myös luontojärjestöjen kanssa”, vakuuttaa yhtiön pääjohtaja.
Jaana Kankaanpää
Kuvituskuva vanhalta kulotuskohteelta.

Uhanalaiset lajit otetaan aina huomioon Metsähallituksen hakkuissa rajaamalla ne toiminnan ulkopuolelle, tiedottaa Metsähallitus. Se haluaa kiistää Ylen verkkouutisen väitteen, jonka mukaan Metsähallitus kaataa uhanalaisille lajeille tärkeitä vanhoja metsiä.

"Metsähallituksessa on vahvaa lajiasiantuntemusta ja teemme lajiasioissa jatkuvasti yhteistyötä myös luontojärjestöjen kanssa”, vakuuttaa yhtiön pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Strategiansa mukaisesti Metsähallitus tehostaa aktiivisia toimia lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Tavoitteena on kunnostaa vuoteen 2023 mennessä heikentyneitä elinympäristöjä suojelualueilla 17 000 hehtaaria ja liiketoiminnan alueilla 4 760 hehtaaria.

Myös luonnonsuojelualueverkoston hoitoa samoin kuin luonnonvarojen käytön kestävyyttä parannetaan.

Tiedotteessa todetaan, että valtion metsät ovat merkittävä hiilinielu ja niiden hiilivarasto on kasvava. Kestävällä metsienhoidolla ja -käytöllä voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja edesauttaa muutokseen sopeutumista.

”Hiilinielujen turvaamisessa ja kasvattamisessa on yhtenä keskeisenä keinona hyvä ja oikea-aikainen metsänhoito, johon sisältyy luonnon monimuotoisuuden turvaaminen”, Niemelä toteaa.

Metsähallituksen metsienhoito perustuu muun muassa metsätalouden ympäristöoppaaseen, metsänhoito-ohjeisiin sekä metsäsertifioinnin ja ISO14001-ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin.

Hakkuut suunnitellaan talouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin, ei luonnontilaisiin metsiin.

Ylen uutinen

Katso uusin video
Lue lisää

Käpysavotta sai tuhatkunta kerääjää liikkeelle Pohjois-Suomessa

Tekoäly ennustaa hakkuun puutavaralajikertymän ihmistä tarkemmin

Ilahduta isää hyödyllisellä lahjalla: Ensi vuoden kalastonhoitomaksut nyt myynnissä

Metsähallituksen luontopalvelujohtajan virkaa hakee 22 henkilöä