Metsä

EU:n biodiversiteettistrategia iskee sahatavaraan ja puutuotteisiin – vienti Euroopasta vähenee ja tuonti kasvaa, Sahateollisuus viittaa saksalaiseen selvitykseen

Puuntuotannosta uhkaa leikkautua yli 40 prosenttia, saksalainen Thünen Institute arvioi.
Rami Marjamäki
EU:n biodiversiteettistrategiassa ei ole otettu huomioon kestävän metsätalouden ja puutuotteiden ainutlaatuista merkitystä ratkaisuna ilmastonmuutoksen hillinnässä, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Euroopan unionin biodiversiteettistrategia iskee ennen kaikkea sahatavaraa ja puupohjaisia levyjä valmistavaan teollisuuteen, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Strategiassa ei ole Merivuoren mukaan otettu huomioon kestävän metsätalouden ja puutuotteiden ainutlaatuista merkitystä ratkaisuna ilmastonmuutoksen hillinnässä.

"EU:n metsien rooliksi jätetään hiilen sidonta ja hiilinielut. Metsien biodiversiteetin köyhtyminen ei ehkä pysähdy, mutta metsäbiotalouden köyhtyminen alkaa", Merivuori kirjoittaa blogissaan Sahateollisuus ry:n verkkosivulla.

EU on hänen mukaansa ulkoistamassa sahatavaran tuotannon ja biodiversiteettiriskit muille.

Merivuori viittaa saksalaisen Thünen Instituten selvitykseen, jonka mukaan ehdotetut toimet leikkaavat EU:n raakapuun tuotantoa perusskenaarioon verrattuna yli 40 prosenttia vuonna 2050.

Selvityksen mukaan kolme neljäsosaa raakapuun tuotannon putoamisesta korvautuu EU:n ulkopuolisen tuotannon kasvulla lähinnä USA:ssa, Venäjällä, Kanadassa ja Brasiliassa. Loppu korvataan muilla materiaaleilla kuin puutuotteilla.

Vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea sahatavaraa ja puupohjaisia levyjä valmistavaan teollisuuteen. Sahatavaran ja puupohjaisten levyjen tuotanto jää selvityksen mukaan vuonna 2050 biodiversiteettiskenaariossa kolmanneksen pienemmäksi kuin perusskenaariossa.

Puutuotteiden vienti EU:sta vähenee ja tuonti kasvaa. Raakapuun tuotannon mukana siirtyvät myös biodiversiteettiriskit maihin, joissa riskitaso on jo nyt EU:ta korkeampi, Merivuori toteaa.

"Biodiversiteettistrategian tarkoitusperät ovat perusteltuja ja kannatettavia. Sen sijaan käytännön toimenpiteet kyseenalaistavat metsiin perustuvan biotalouden ja uhkaavat vastaavasti lukuisten EU:n ulkopuolisten maiden biodiversiteettiä."

Suomen on syytä panostaa Merivuoren mukaan vaikuttamiseen EU:ssa selvästi nykyistä enemmän metsäklusterin kokonaisvaltaisen edunvalvonnan varmistamiseksi.

Lue lisää:

Saksalaisen Thünen Instituten selvitys biodiversiteettistrategian vaikutuksista (Thünen Working Paper 159)

Biodiversiteettistrategia köyhdyttää metsäbiotalouden

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Sahatavaran tuotanto väheni 15 prosenttia – hinnat lähtivät alkuvuonna nousuun viime vuoden alhaiselta tasolta

Ruotsalaiset kilpailijat ovat vieneet suomalaisilta sahoilta markkinaosuuksia, mutta sahatavaran kauppa käy pelättyä paremmin

Sahateollisuuden vienti sujuu mutta syksyyn liittyy paljon epävarmuutta – "Puurakentamisen vauhdittaminen olisi nyt parasta talouden elvytystä"

Sahatavaran vienti Suomesta Kiinaan väheni yhä alkuvuonna