Metsä

Tiedätkö miten paljon eri tuotteiden valmistaminen nielee puuta? Selluun tarvitaan tuplasti se mitä sahatavaraan

Metsäteollisuuden prosessit tarvitsevat varsin erilaisia määriä puuta lopputuotteen valmistamiseen. Silti puusta käytetään likipitäen kaikki hyödyksi.
Elli Paananen
Raakapuun tarve vaihtelee paljon metsäteollisuuden valmistamissa eri tuotteissa.

Metsäteollisuuden tuotteiden valmistaminen nielee puuta varsin erilaisia määriä. Sellun valmistukseen puuta kuluu reippaasti, sillä keittämisestä valmiiseen tuotteeseen otetaan vain puun kuidut. Havuselluun kuluu puuta neljänneksen enemmän kuin koivuselluun.

Mekaanisesti valmistettuja massoja varten puuta tarvitaan sellua vähemmän. Valmistuksessa kuluu kuitenkin paljon ­sähköä, sillä massat valmistetaan puuta mekaanisesti hiertämällä tai hiomalla. Ligniini on massassa mukana toisin kuin sellussa.

Sahatavaran valmistuksessa puuta jää sivutuotteisiin vähemmän kuin massoissa. Vaneri taas vaatii puuta sahausta enemmän, sillä kun puuta sorvataan, mutkat leikkautuvat pois, samoin puun ytimen ympärys eli purilas ohjataan muuhun käyttöön. Havuvaneriin puuta tarvitaan vähemmän kuin koivuvaneriin.

Puu käytetään silti aina lähes kokonaan, sillä ylijäävä puu, kuoret tai ligniini hyödynnetään sähköksi, lämmöksi ja jatkojalosteiksi.

"Myös lopputuotteet tehdään yhä tehokkaammin. Esimerkiksi tonnista sellua valmistuu yhä isompi määrä vaikkapa pakkauskartonkia eli raakapuukuutiosta syntyy yhä enemmän tuotetta", selittää energia- ja ympäristöpäällikkö Ahti Fagerblom Metsäteollisuus ry:stä.

Katso uusin video
Lue lisää

Aarre: Gutzeitin sellutehdas on tuonut Kotkaan työtä jo reilun vuosisadan – Tehdas ei ollut vain työpaikka, sillä moni sai yhtiöltä myös asunnon

Käynnissä on toinen kilpajuoksu Suomen metsiin

Puurakentamisen lisäys vähentää hiilipiikkiä

Konttipula jarruttaa sahatavaran vientiä ja nostaa rahtien hintoja