Metsä

Metsähallituksen uusi luontopalvelujohtaja Henrik Jansson korostaa luontopalveluiden yhteiskunnallisia hyötyjä

Janssonin virkakausi alkaa helmikuussa ja jatkuu 31.1.2026 asti.
Jari Kostet
Henrik Janssonin viihtyy vapaa-aikanaan Kustavin saaristossa veneillen ja kalastaen.

Valtioneuvosto on nimittänyt Henrik Janssonin Metsähallituksen Luontopalvelujen johtajaksi. Hän korostaa Luontopalvelujen merkitystä paitsi luonnolle myös koko yhteiskunnalle.

Luontopalvelujohtaja vastaa myös Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien kokonaisuudesta. Siihen kuuluu Luontopalvelujen lisäksi Eräpalvelut.

Jansson on toiminut 12 vuoden ajan vakituisena Metsähallituksen Luontopalveluissa luonnonsuojelu-, kulttuuriperintö- ja luonnon virkistyskäytön tehtävissä ja viimeiset kolme vuotta Rannikon Luontopalvelujen aluejohtajana.

Janssonin mukaan Metsähallituksen Luontopalvelujen ydintehtävä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Luontopalvelut hoitaa Suomen suojelualueverkostoa ja parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa luonnonhoito- ja ennallistamistöin.

”Luontopalvelut on hyvä esimerkki siitä, miten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen hyödyttää yhteiskuntaa laajasti ja ylisukupolvien. Koko maan kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin tukeutuva matkailu luo työpaikkoja ja vahvistaa aluetaloutta eri puolilla Suomea. Kansanterveys kohenee luonnossa liikkumisen myötä.

”Kansallispuistot ovat vahva brändi, ja ne ovat muodostuneet merkittäviksi matkailun vetovoimatekijöiksi. Hoitamillamme historiakohteilla on potentiaalia vastaavaan vetovoimaan. Niiden matkailullinen kehittäminen on asia, jota haluamme tehdä kumppaniemme kanssa”, Jansson sanoo.

Vapaa-aikanaan kolmen lapsen 46-vuotias isä viihtyy Kustavin saaristossa veneillen ja kalastaen. Muutoin varsinaissuomalaisen elämän täyttävät perheen lisäksi liikunta, ystävät ja lukeminen.

Jansson aloittaa luontopalvelujohtajan työssään 1.2.2021. Nykyinen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen luopui virastaan omasta aloitteestaan puoli vuotta ennen virkakauden päättymistä. Hän jää Metsähallituksen palvelukseen Senior Advisoriksi.

Katso uusin video
Lue lisää

Luontojärjestöt tyytymättömiä Metsähallituksen hakkuutoimintaan, järjestöt vaativat 5 600 hehtaarin lisäsuojelua

Joulukuusi vitosella valtion metsästä: Näin hankit luvan ja varmistut sallitusta alueesta

Käpysavotta sai tuhatkunta kerääjää liikkeelle Pohjois-Suomessa

Tekoäly ennustaa hakkuun puutavaralajikertymän ihmistä tarkemmin