Metsä

Männyn hyvä siemenvuosi turvaa metsien tulevaisuutta – animaatio näyttää, miten puiden geeniperimää suojellaan

Metsäpuiden geneettistä monimuotoisuutta suojellaan geenireservimetsien ja siemenvarastojen avulla.

Hyvät siemenvuodet auttavat metsäpuiden geenivarojen suojelussa. Viime vuosi oli erityisen hyvä männyn siemenvuosi, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Alkutalvella 2020 Luken työntekijät keräsivät viidestä männyn geenireservimetsästä talteen usean sadan puun siemeniä.

"Keruissa saatiin talteen siemeniä Hyrynsalmelta, Muhokselta, Ilomantsista, Kaavilta ja Savonlinnasta. Männyn geenireservimetsiä on 22, joten 2020 keruiden jälkeen siemenvarasto puuttuu vielä kuudesta metsiköstä", toteaa metsänjalostuksen asiantuntija Leena Yrjänä Lukesta.

Luontaisesti Suomessa kasvavien puulajien geeniperimän monimuotoisuutta suojellaan siemenvarastoissa ja geenireservimetsissä

Puuston geneettinen monimuotoisuus varmistaa, että ympäristön muuttuessa perimästä löytyy lajin turvaamiselle tärkeitä ominaisuuksia.

Siemenvarastot ovat turvana, jos geenireservimetsä tuhoutuisi esimerkiksi metsäpalossa, eikä luontainen uudistaminen onnistuisi.

Geenireservimetsästä kerättyä siementä käytetään myös metsänjalostuksen ja metsägeneettisen tutkimuksen tarpeisiin, Luke kertoo.

Metsänjalostuksen kokeissa siementä käytetään verrokkina edustamassa jalostamatonta puustoa eli mittaamaan jalostuksella saatua hyötyä.

Kävyt kerätään talteen geenireservimetsässä päätehakkuun tai siemenpuuhakkuun yhteydessä kaadetuista puista.

Jokaisen kerättävän puun kävyt ja siemenet pidetään pääsääntöisesti omana eränään.

Kerättävien puiden etäisyys toisiinsa nähden pidetään vähintään 20 metrinä. Näin riski lähisukulaisten keräämisestä on vähäisempi.

Kun kävyt ovat kuivaneet, irrotetaan siemenet karistamolla karistusrummussa. Rumpu puhdistetaan käpyerien välissä, jotta eri puiden siemenet eivät sekoittuisi.

Lopuksi siemenerä puhdistetaan roskista ja tyhjistä siemenistä, punnitaan sekä pakataan pitkäaikaista varastointia kestäviin säilytysastioihin kylmävarastoon. Tiedot viedään siementietokantaan.

"Havupuiden siemen säilyy pakkasvarastossa käyttökelpoisena useita vuosikymmeniä. Ennen siemenen käyttöä sen itävyys tutkitaan idätyskokeella, jotta voidaan paremmin laskea tarvittavan siemenen määrä", kertoo erityisasiantuntija Mari Rusanen Lukesta.

Lue myös:

Harventaminen varmistaa kuusen geeniperimän säilymisen

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Luonnonvarakeskuksen työntekijät välttyvät susipannoituksia koskevilta syytteiltä – syyttäjä ei löytänyt perusteita syyllisyyden tueksi

Hirvikanta pieneni noin kymmenyksellä viime vuodesta – vasatuotto heikentymässä Lapissa

Metsänomistajat lisäsivät kuusen myyntejä viime vuonna rajusti

Metsiä kartoittavat paitsi Luke ja metsäkeskus myös ympäristöjärjestöt – millä luvalla metsissä liikutaan ja mikä on yksityismetsänomistajan turva?