Metsä

Yksityisteiden puusiltojen rakentamiseen haetaan vauhtia ideakilpailulla

Oppilaitoksille maksetaan 1 000 euron korvaus, jos ne saavat aikaiseksi kilpailuehdotuksen jonkun opintokurssin osana.
Puisten siltojen rakentamiseen haetaan lisäpotkua ideakilpailulla.

Metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry edistävät yksityisteiden puusiltojen rakentamista ideakilpailua. Se on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Yksityisteiden Puuinfra –hanketta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa. Kohteena ovat yksityisteiden siltojen rakentaminen ja kunnostaminen.

Uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä vauhditetaan idea- ja suunnittelukilpailujen avulla. Kilpailulla haetaan kokonaan uutta puista siltaratkaisua tai toimintatapaa, jolla vanhoja puisia tyyppisiltoja voidaan korjata olemassa olevia rakenteita hyödyntäen.

Esitetyn siltaratkaisun kantavuuden pitää vastata liikennetarvetta.

Myös muut innovaatiot puun käytön lisäämiseksi silloissa, esimerkiksi hybridirakenteet tai erilaiset puiset kaideratkaisut, kiinnostavat kilpailun järjestäjiä.

Kilpailutöitä arvioitaessa kiinnitetään huomiota puun käytön lisäksi ratkaisun hiilijalanjälkeen sekä ratkaisun toteutettavuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä liikenneturvallisuuteen.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat oppilaitokset, yritykset tai yhteenliittymät. Kilpailuun osallistuville oppilaitoksille maksetaan 1 000 euron korvaus kurssilta, jonka osana kilpailutyö on tehty.

Kilpailuun pitää ilmoittautua tammikuun 2021 loppuun mennessä. Kilpailun voittajat valitaan kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoa kilpailusta löytyy Tieyhdistyksestä.

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Helsingin Kuninkaantammessa testataan vähähiilisyyttä hankintakriteerinä – YM avasi rakentamisen päästötietokannan helpottamaan rakennusten suunnittelua

Puurakennuksemme ovat sitoneet saman verran hiilidioksidia kuin koko Suomi päästelee vuodessa – betoni ei pärjää ilmastovertailussa alkuunkaan

Lahden LAB-ammattikorkeakoulu aloitti muuntokoulutuksen puurakentajiksi

Puurakentamisen työnjohtajista on työmailla huutava pula