Metsä

Metsitystueksi vahvistui 1 000–2 000 euroa ja hoitopalkkioksi 900 euroa hehtaarilta

Erityisesti turvepohjaisten peltoheittojen metsittämisen ilmastohyödyt ovat merkittävät.
Johannes Tervo
Erityisesti turvepohjaisten peltoheittojen metsittämisen ilmastohyödyt ovat merkittävät.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen metsitystuen ehdoista. Tukea maksetaan 1 000-2 000 euroa hehtaarilta kohteen mukaan.

Metsitystukea voi hakea metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Sitä myönnetään yksityisille maanomistajille joutoalueiden, kuten viljelyn ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsittämiseen.

Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta, jotka perustuvat keskimääräisiin kustannuksiin hehtaaria kohti.

Metsityskorvauksen määrä on entisillä maatalousmailla joko 1 500 euroa tai 2 000 euroa hehtaaria kohti metsitettävän alueen maalajista riippuen. Monimuotoisuuden edistämiseksi korvauksen saa kivennäismaapohjaisilla kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

Entisillä turvetuotantoalueilla metsityskorvaus on metsitysmenetelmästä riippuen joko 1 000 tai 1 500 euroa hehtaaria kohti.

Metsityskorvauksen lisäksi maksetaan kahdessa erässä hoitopalkkio, jonka määrä on yhteensä 900 euroa hehtaaria kohti.

Aktiivisessa ruoantuotannossa olevia alueita ei ole tarkoitus metsittää, eikä tukea saa myöskään maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen.

Tukihakuun liittyen metsäkeskus pyytää elykeskukselta lausunnon luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan, vesitalouteen ja kaavarajoitteisiin liittyvistä seikoista.

Metsäkeskus tiedottaa helmikuussa tarkemmin tukihakujen avautumisesta. Tukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen tekemistä.

Joutoalueiden metsitystä koskeva tukijärjestelmä on valmisteltu osana laajaa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Se on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on lisätä hiilensidontaa ja vähentää maankäyttösektorin päästöjä Suomessa.

Metsitystukea koskeva laki tuli voimaan vuoden alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Metsitettäväksi soveltuvia joutoalueita on Suomessa noin 120 000 hehtaaria. Erityisesti turvepohjaisten alueiden metsittämisen ilmastohyödyt ovat merkittävät.

Lisää aiheesta maa- ja metsätalousministeriön nettisivulta.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Kevät koittaa yhä aiemmin – kasvukausi pidentynyt Pohjoismaissa keskimäärin 23 päivää 70 vuoden aikana

"Isoja asioita menee eteenpäin": Emma Kari pääsee ympäristöministeriksi puolen vuoden superkauteen – poliittinen tavoite on kristallinkirkas

Reilu siirtymä, mutta miten ja minne?

Terminen kasvukausi on lopuillaan Lapissa, mutta jatkuu edelleen muualla maassa