Metsä

Puukauppa otti kovan kirin joulukuussa

Yksityismetsien puukaupat nousivat viime vuonna karvan edellisvuotta suuremmiksi.
Jaana Kankaanpää
Viime vuoden puukauppa vilkastui tukin vetämänä kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Puukauppa kävi joulukuussa vilkkaasti. Luonnonvarakeskuksen tilastoima puukauppamäärä ylsi 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 14 prosenttia korkeampi kuin edellisen kolmen vuoden joulukuiden keskiarvo.

Puukauppaan toi vauhtia etenkin hyvä tukin kysyntä. Tukin hinta nousi edellisestä kuukaudesta kaksi prosenttia ja ylitti koko edellisen vuoden keskihinnan kuudella prosentilla.

Pystykaupoilla ostetusta mäntytukista maksettiin joulukuussa keskimäärin 57,7 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 61,7 euroa.

Mäntykuitupuusta maksettiin joulukuussa keskimäärin 18,2 euroa, kuusikuitupuusta 20,5 euroa ja koivukuitupuusta 17,3 euroa kuutiometriltä.

Kuitupuun keskimääräinen hinta nousi edellisestä kuukaudesta kaksi prosenttia. Samalla myös kuitupuun hinta nousi selvästi edellisen vuoden keskihinnan yläpuolelle.

Mäntykuitupuun hankintahinta oli joulukuussa 32,1 euroa, kuusikuitupuun 32,6 ja koivukuitupuun 32,2 euroa kuutiometriltä. Hinnat pysyivät edellisen kuukauden tasolla.

Yksityismetsien koko viime vuoden puukauppamäärä nousi 36,9 miljoonaan kuutiometriin. Edellisvuodesta puukauppa vilkastui kaksi prosenttia. Se jäi silti 15 prosenttia matalammaksi kuin edellisen kolmen vuoden keskiarvo.

Kuitupuun kauppa, 19,1 miljoonaa kuutiometriä laski edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja tukin kauppa, 16,4 miljoonaa kuutiometriä, nousi 14 prosenttia.

Etenkin kuuselle riitti kysyntää. Kuusen kaikkien puutavaralajien kauppamäärät kasvoivat.

Luonnonvarakeskuksen tilastoimat hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Kirjatut puumäärät edustavat reilua 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Katso uusin video: Näin klapi kuplii, kun se on tarpeeksi kuiva
Lue lisää

Metsiä kartoittavat paitsi Luke ja metsäkeskus myös ympäristöjärjestöt – millä luvalla metsissä liikutaan ja mikä on yksityismetsänomistajan turva?

Yhteismetsässä puuomaisuus hoituu vähällä vaivalla –"Järkevä omistusmuoto varsinkin silloin, kun metsänomistajalla ei ole itsellään mahdollisuuksia panostaa asiaan riittävästi"

Nousevat hinnat ovat kirittäneet talvikuukausien puukauppaa – ”Monesti talven aikana kaupoissa nähtyä hintanotkahdusta ei nyt ole tullut”

Tutkijat vertailivat uusia rahkasammalesta ja turpeesta valmistettuja eristetuotteita perinteiseen selluvillaan ja kutterinlastuun: Hiilijalanjäljen ero pahimmillaan yli 30-kertainen