Metsä

Puukauppa otti kovan kirin joulukuussa

Yksityismetsien puukaupat nousivat viime vuonna karvan edellisvuotta suuremmiksi.
Jaana Kankaanpää
Viime vuoden puukauppa vilkastui tukin vetämänä kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Puukauppa kävi joulukuussa vilkkaasti. Luonnonvarakeskuksen tilastoima puukauppamäärä ylsi 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 14 prosenttia korkeampi kuin edellisen kolmen vuoden joulukuiden keskiarvo.

Puukauppaan toi vauhtia etenkin hyvä tukin kysyntä. Tukin hinta nousi edellisestä kuukaudesta kaksi prosenttia ja ylitti koko edellisen vuoden keskihinnan kuudella prosentilla.

Pystykaupoilla ostetusta mäntytukista maksettiin joulukuussa keskimäärin 57,7 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 61,7 euroa.

Mäntykuitupuusta maksettiin joulukuussa keskimäärin 18,2 euroa, kuusikuitupuusta 20,5 euroa ja koivukuitupuusta 17,3 euroa kuutiometriltä.

Kuitupuun keskimääräinen hinta nousi edellisestä kuukaudesta kaksi prosenttia. Samalla myös kuitupuun hinta nousi selvästi edellisen vuoden keskihinnan yläpuolelle.

Mäntykuitupuun hankintahinta oli joulukuussa 32,1 euroa, kuusikuitupuun 32,6 ja koivukuitupuun 32,2 euroa kuutiometriltä. Hinnat pysyivät edellisen kuukauden tasolla.

Yksityismetsien koko viime vuoden puukauppamäärä nousi 36,9 miljoonaan kuutiometriin. Edellisvuodesta puukauppa vilkastui kaksi prosenttia. Se jäi silti 15 prosenttia matalammaksi kuin edellisen kolmen vuoden keskiarvo.

Kuitupuun kauppa, 19,1 miljoonaa kuutiometriä laski edellisvuodesta seitsemän prosenttia ja tukin kauppa, 16,4 miljoonaa kuutiometriä, nousi 14 prosenttia.

Etenkin kuuselle riitti kysyntää. Kuusen kaikkien puutavaralajien kauppamäärät kasvoivat.

Luonnonvarakeskuksen tilastoimat hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Kirjatut puumäärät edustavat reilua 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Suhdannehuipun taittuminen käänsi suurten metsäyhtiöiden kiinnostuksen harvennusleimikoihin

Puukauppa kirii syksyyn, mutta on silti viimevuotista jäljessä

Puukaupat keskittyvät nyt harvennuksiin – jopa ensiharvennukset kiinnostavat

Kuitupuun ylitarjonta alkaa jo ahdistaa sahoja