Metsä

Metsien suojelu otti vauhtia lisärahan turvin

Metso-ohjelman pysyvien suojelualueiden pinta-alatavoite täyttyy nykytahdilla vuoteen 2025 mennessä.
Johannes Tervo
Metso-ohjelman tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria metsää vuoteen 2025 mennessä.

Metsänomistajat suojelivat viime vuonna aiempaa enemmän metsiä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman Metson kautta, kertovat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Pysyviä suojelualueita perustettiin noin 5 500 hehtaaria, kun vuonna 2019 alaa kertyi 4 637 hehtaaria. Kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia solmittiin noin 3 500 hehtaarille, mikä on yli 1 000 hehtaaria edellisvuotta enemmän. Ympäristötukisopimusten pinta-ala kasvoi eniten Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

Luonnonhoitotöitä yksityismetsissä tehtiin yli 128 hehtaarilla.

Suojelun lisäys johtuu määrärahojen kasvusta. Metso-ohjelman rahoitus on kasvanut viime vuosina ja ely-keskuksiin on palkattu lisää henkilökuntaa.

Metso-ohjelman 96 000 hehtaarin pysyvien suojelualueiden tavoitteesta vuoteen 2025 mennessä on saavutettu 82 prosenttia.

Luonnonhoidon ja metsätalouden ympäristötuen tavoitteesta oli viime vuoden lopulla kasassa 63 prosenttia eli 51 486 hehtaaria.

Pysyvän suojelun tavoite täyttyy nykyisellä rahoituksella, mutta ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteen toteutuminen edellyttäisi niiden rahoituksen kaksinkertaistamista.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Lisäraha ja suojeluinto poikivat uusia suojelumetsiä – sekä valtion Metso-ohjelma että yksityinen Luonnonperintösäätiö etenevät vauhdilla

Metsäpalstan Metso-suojeluhakemus juuttui elyn ruuhkaan: Tarjous tuli 1,5 vuoden päästä – "Puunostaja palaisi viimeistään seuraavalla viikolla asiaan", vertaa metsänomistaja

Näin Metso-suojelukohde hinnoitellaan – Hinnat eivät nouse mutta eivät myöskään laske yhtä jyrkästi kuin puumarkkinoilla

Saariston helmi Purunpää sai rauhan – "Yksityiseksi suojelualueeksi tavattoman suuri"