Metsä

Metsien suojelu otti vauhtia lisärahan turvin

Metso-ohjelman pysyvien suojelualueiden pinta-alatavoite täyttyy nykytahdilla vuoteen 2025 mennessä.
Johannes Tervo
Metso-ohjelman tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria metsää vuoteen 2025 mennessä.

Metsänomistajat suojelivat viime vuonna aiempaa enemmän metsiä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman Metson kautta, kertovat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Pysyviä suojelualueita perustettiin noin 5 500 hehtaaria, kun vuonna 2019 alaa kertyi 4 637 hehtaaria. Kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia solmittiin noin 3 500 hehtaarille, mikä on yli 1 000 hehtaaria edellisvuotta enemmän. Ympäristötukisopimusten pinta-ala kasvoi eniten Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

Luonnonhoitotöitä yksityismetsissä tehtiin yli 128 hehtaarilla.

Suojelun lisäys johtuu määrärahojen kasvusta. Metso-ohjelman rahoitus on kasvanut viime vuosina ja ely-keskuksiin on palkattu lisää henkilökuntaa.

Metso-ohjelman 96 000 hehtaarin pysyvien suojelualueiden tavoitteesta vuoteen 2025 mennessä on saavutettu 82 prosenttia.

Luonnonhoidon ja metsätalouden ympäristötuen tavoitteesta oli viime vuoden lopulla kasassa 63 prosenttia eli 51 486 hehtaaria.

Pysyvän suojelun tavoite täyttyy nykyisellä rahoituksella, mutta ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteen toteutuminen edellyttäisi niiden rahoituksen kaksinkertaistamista.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Suojelu vie työpaikkoja

EU:n metsäpolitiikalla on hintansa kansantaloudelle

MTK ja Suomen yhteismetsät ry: Suojeluvaatimukset rajoittavat yhteismetsien käyttöä

EU-parlamentti kannattaa metsien suojelun lisäämistä, mukana myös metsästyskielto suojelualueilla – "Saimme torpattua, että komissiolle annettaisiin oikeus määritellä kestävä metsänhoito"