Metsä

"Luonnos kiistää tosiasian, että metsätalous on kestävää" – suomalaismepit lähestyivät komissiota uusista kestävyyskriteereistä ja saivat vastauksen

Katainen, Pekkarinen ja Torvalds pelkäävät, että komission uudet kestävyyskriteerit vesittävät EU:n ilmastotavoitteet.
Hanne Manelius
Komission kriteeristöluonnoksen mukaan lannoitus ei olisi laskettavissa kestäväksi metsätaloudeksi.

Suomalaisten europarlamentaarikoiden ryhmä kirjelmöi Euroopan komissiolle kestävän rahoituksen ilmastokriteereistä joulukuussa. Meppien mukaan uudet kriteerit ovat vesittämässä EU:n ilmastotavoitteet ja aiheuttavat hallaa erityisesti maa- ja metsätaloudelle.

"Säädösluonnos ei edistä hiilestä irtautumista ja johtaisi Green Dealin tavoitteiden heikentymiseen, kun ympäristö- ja ilmastomyönteisiin liiketoimintamuotojen rahoitusedellytykset vaikeutuisivat", mepit Elsi Katainen (kesk.), Mauri Pekkarinen (kesk.) ja Nils Torvalds (r.) sanovat yhteisessä tiedotteessaan.

Kyseessä on komission rahoituslainsäädäntö, jossa investointeja halutaan suunnata entistä kestävämpiin kohteisiin. Kestäviksi luokiteltavien sijoitusten tulisi jatkossa täyttää tietyt ilmasto- ja ympäristökriteerit, joita komissio valmistelee tulevien vuosien ajan. Myös maa- ja metsätalous on mukana tarkastelussa.

Maa- ja metsätalouden ilmasto­kriteereissä kestävät rahoituskohteet edellyttävät biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä sekä hiilinielujen vahvistamista.

Vaikka kestävyyskriteerien raportointivelvollisuus ei suoraan koske metsänomistajia, vaikutukset tulevat yksityisille metsätiloille yritysten puunhankinnan kautta.

Kriteeriluonnosta voidaan tulkita niin, että taloudelliset toimijat voisivat saada hakea markkinoilta vihreää rahoitusta paranneltuun metsänhoitoon, metsittämiseen, ennallistamiseen ja suojeluun.

Lannoitus ja juurikäävän ureakäsittely eivät kuuluisi komission luonnoksen perusteella kestäviin metsätaloustoimenpiteisiin. Luonnos edellyttää myös metsätilojen päästöjen ja nielujen raportoimista ja seuraamista.

EU:n rahoitus- ja talousasioista vastaavat komissaarit Valdis Dombrovskis ja Mairead McGuinness vastasivat meppien kirjeeseen helmikuussa. Vastauksen sävy oli ymmärtäväinen.

Komission on heidän mielestään varmistettava, että ympäristö- ja ilmastomyönteisten liiketoimintamuotojen rahoitus helpottuisi. Uusi säädös taksonomiasta tulisi rakentua olemassa olevia EU-säädöksiä kunnioittaen.

Suomen metsäsektori on painottanut, että kestävyysmääritelmien tulisi perustua jo olemassa olevaan lainsäädäntöön, kuten EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteereihin.

Dombrovskis ja McGuinness painottivat taksonomian tärkeyttä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kestävän rahoituksen kriteerien odotetaan työntävän investointeja ja niiden rahoitusta ilmastoystävällisempään suuntaan.

"Vastauksessaan komissaarit tunnistivat huolemme ja vakuuttivat ottavansa nämä huomioon komission jatkaessa esityksensä työstämistä. Keskustelua teknisistä kriteereistä jatketaan, joten tilanteeseen voi olla varovaisen tyytyväinen, mutta samalla on jatkettava vaikuttamista. Nyt on seurattava tarkkaan, onko ongelmat korjattu komission tulevassa esityksessä", suomalaismepit kommentoivat.

Komissio on ottanut lisäaikaa taksonomian ilmastokriteereiden valmisteluun. Komission julkaistua ehdotuksensa ne tulevat europarlamentin ja EU:n neuvoston käsittelyyn.

Lue myös:

Suomalaismepit tapasivat EU:n vaikutusvaltaisen metsäpäättäjän – "Hän listasi syitä, miksi huomattava osa metsistä on niin huonossa kunnossa"

EU:n rahoitusmalli uhkaa tuoda lisäbyrokratiaa maa- ja metsätiloille – maatilaluoton hinta voi olla korkeampi tiloilla, jotka eivät täytä uusia kriteereitä

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Peltomaan fosforipitoisuutta ei tulisi nostaa kasvien todellista tarvetta korkeammaksi – kastelu varmentaa ravinteiden saatavuutta

Vihreät arvostelevat rajusti pääministerin metsävaikuttamista – MTK tyrmää puolueen väitteet: "Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta"

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan"

EU:n rahoitusluokittelu saa mepeiltä huutia – metsäbiomassan energiakäytön kestävyys jakaa mielipiteitä vahvasti