Metsä

Metsänomistajat hakivat entistä vähemmän korvauksia hirvituhoista

Valkohäntäpeurojen tuhoja metsäkeskus arvioi eniten Pirkanmaalla.
Jaana Kankaanpää
Korvaushakemusten perusteella taimikoiden hirvituhot ovat vähentyneet viime vuosina.

Hirvieläinten viimevuotisia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille noin 1,3 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on ollut jo pari vuotta laskussa, kertoo metsäkeskus.

Metsäkeskuksen mukaan metsänomistajat hakivat viime vuonna korvauksia hirvieläinten aiheuttamista vahingoista edellisvuotta vähemmän. Viime vuonna korvauksia maksettiin 1,4 miljoonaa euroa.

Eniten korvauksia maksetaan Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntiin. Edellisvuoteen verrattuna korvausmäärä kasvoi eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Korvaukset vähenivät eniten Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Vahinkoja taimikoissa aiheuttavat hirvien lisäksi esimerkiksi valkohäntäpeurat. Viime vuodelta hirvieläinvahingoista on ensimmäistä kertaa saatu lajikohtaista tietoa. Selvästi eniten metsävahinkoja aiheuttivat hirvet.

Valkohäntäpeurojen aiheuttamien vahinkojen osuus koko maan korvauspinta-alasta oli vain 0,6 prosenttia. Tietyillä alueilla valkohäntäpeurojen tuhojen osuus oli kuitenkin merkittävä.

Lähes kaikki arvioidut valkohäntäpeurojen tuhot sijaitsivat Pirkanmaalla. Yksittäisiä valkohäntäpeuratuhoja arvioitiin myös Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

"Kolmen viime vuoden aikana vahinkoarvioita on tehty myös lukuisissa taimikoissa, joissa taimet on istutettu samana tai edellisenä vuonna. Vähälumiset talvet ovat todennäköisesti syynä näihin tuhoihin. Lumi ei ole suojannut puuntaimia hirviltä", sanoo kehittämisasiantuntija Heikki Kuoppala metsäkeskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa hirvituhot ovat lisääntyneet myös taimikkovaihetta varttuneemmissa männiköissä. Näitä tuhoja esiintyy varsinkin karuilla mailla, missä mäntyjen paksu kaarna ei yllä kovin korkealle ja hirvet ylettyvät talvihangilla syömään männyn ohuempaa hilsekaarnaa.

Metsänomistajat voivat hakea metsäkeskuksesta korvausta hirvieläinvahingoista. Hirvieläinvahinkoilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Metsään.fi -palvelussa.

Ilmoituksen voi lähettää myös lomakkeella. Hirvivahinkoarvioinnista, vahinkokriteereistä ja korvauskäytännöistä on tietoa metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsäkeskus maksaa viimevuotiset hirvieläinvahinkokorvaukset metsänomistajille helmikuun aikana. Korvaushakemusten käsittely alkoi heti vuodenvaihteen jälkeen.

Katso uusin video: Näin sutjakasti sahapihan tukkikoura muuttuu lumiauraksi
Lue lisää

Video: Näin käy, jos metsän jättää hoitamatta

Kerro mielipiteesi alueesi hirvi- ja valkohäntäpeuratilanteesta – vastaa MTK:n ja SLC:n kyselyyn, vastausaika päättyy huomenna maanantaina

Metsitys mielessä? Suunnittelu kannattaa tehdä maltilla sulan maan aikaan

Video: Hirvien selviytymiskamppailu hyisessä vedessä oli kohtalokas vasalle – näin avautui pelastava väylä kolmelle eläimelle