Metsä

Nousevat hinnat ovat kirittäneet talvikuukausien puukauppaa – ”Monesti talven aikana kaupoissa nähtyä hintanotkahdusta ei nyt ole tullut”

Päätehakkuiden kuusitukki on halutuinta. Talvikohteista on tehty kauppoja keskisessä Suomessa vielä viime päiviin asti.
Kari Salonen
Korjuuolosuhteet ovat säilyneet vielä erinomaisina, vaikka viime päivinä on tullut myös vettä taivaalta monin paikoin maata. Arkistokuva on helmikuun alkupuolelta Askolasta Uudeltamaalta.

Pohjois-Savon metsänhoito­yhdistyksen johtaja Pekka Sahlman kertoo, että Pohjois-­Savon maakunnassa kauppoja on tehty 1,7-kertainen määrä viime vuoden alkuun verrattuna. Metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakaupat ovat kaksinkertaistuneet vuodentakaisesta.

”Ostajat näyttävät olevan tukkileimikoiden perässä ja varsin tukkipainotteisesti kauppa sujuu.”

Kuusitukki on käynyt Sahlmanin mukaan Pohjois-Savossa perinteisesti hyvin kaupaksi.

”Nyt mäntytukin kysynnässä on tapahtunut selvä parannus viime vuoteen verrattuna”, hän sanoo.

Kauppaa on kirittänyt puun hintojen nousu.

”Toteutuneita hintoja kun katsoo, niin kyllä hintataso on vahvistunut nimenomaan tukilla.”

Talvikuukausien hintakehi­tys on poikennut aiemmista vuosista.

”Monesti talven aikana kaupoissa nähtyä hintanotkahdusta ei nyt ole tullut.”

Kysynnän pääpaino on siirtymässä kesäkorjuukohteisiin, mutta Pohjois-Savossa on Sahlmanin mukaan tehty kauppoja talvileimikoista vielä aivan viime päiviin asti. Ostetut talvikohteet ovat olleet lähinnä aukko­hakkuita.

Kesäkorjuukohteista jo syntyneet kaupat kertovat hintatason kohonneen viime vuodesta.

Korjuuolosuhteet ovat olleet Pohjois-Savossakin tänä vuonna erinomaiset.

”Toivottavasti talvikelejä riittää mahdollisimman pitkälle, jotta vanhat harvennukset saataisiin korjattua pois.”

Lisää lunta puunkorjaajat eivät enää Sahlmanin mukaan kaipaa.

Päijänteen metsänhoito­yhdistyksen toiminnan­johtajan Petri Takalon mukaan nouseva hintatrendi on lisännyt leimaus­tilauksia ja kauppojen määrää yhdistyksen alueella.

”Ostajat ovat olleet aktiivisia koko alkuvuoden. Kun on leimattu, niin leimatut kohteet ovat myös menneet kaupaksi.”

”Leimaustilasto näyttää tällä hetkellä, että olemme reilut 30 prosenttia edellä edeltäviä vuosia.”

Leimaustahtia on hidastanut Takalon mukaan hieman vero­ilmoitusten täyttö, mikä työllistää nyt metsäneuvojia. Samoin 80-senttinen lumikerros hankaloittaa kulkua Jyvässeudun metsissä.

Hän kertoo kauppaa käytävän kaikenlaisista kohteista.

”Kysyntä on painottunut tukkivaltaisiin kohteisiin, mutta mukana on mennyt hyvin myös harvennuksia ja ensiharvennuksiakin.”

Takalo arvioi, että ensimmäisenä menekkivaikeuksia saattaa ilmaantua kuusikoiden ensiharvennuksille.

”Meidän alueellemme heijastuu Kaipolan tehtaan sulkeminen. Hiokekuusen menekki ei ole ollut yhtä hyvää kuin ennen, minkä taustalla on paperin kulutuksen lasku.”

Satakunnan metsänhoito­yhdistyksen toiminnanjohtaja Olli Mäki arvioi tämän talven korjuukohteiden olevan käytännössä jo ostettuna yhdistyksen alueella, vaikka korjuukelit ovat edelleen hyvät.

Puutavaralajeista kuusitukin kysyntä on ollut hänen mukaansa parempi kuin mäntytukin ja koivukuitupuun parempi kuin havukuitupuun.

”Mäntytukin kohdalla on tosin nähty pientä piristymistä.”

Puukaupan näkymiä Mäki luonnehtii hyviksi. Ensi kesälle kauppaa käydään sekä harvennuksista että uudistushakkuista.

”Hintataso on säilynyt, mikä viittaa siihen, että puuta tarvitaan tänä vuonna.”

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat ostaneet alkuvuonna puuta yksityismetsistä 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Viime vuonna kauppamäärä oli tähän aikaan 3,0 miljoonaa ja vuosina 2019 ja 2018 noin 5,8 miljoonaa kuutiometriä.

Vuosi sitten metsäteollisuuden tuotantoa rajoittivat lakot.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kuusitukin kauppa vetää – kuitupuiden kysyntä vaihtelee eri puolilla maata

Kuusitukki käy nyt parhaiten kaupaksi – hinta noussut hieman

Mäntytukilla on puumarkkinoilla heikoin kysyntä – "Kauppaa käydään nyt kuitu- ja energiapuuvetoisesti"

Stora Enso katkoi tukkia virheellisesti – "Tietojärjestelmä lähetti väärät katkontaohjeet hakkuukoneelle"