Metsä

Metsälannoitteeksi kelpaavaa tuhkaa päätyy kaatopaikoille – lannoitusten pinta-alat voitaisiin kolminkertaistaa

Tuhkalannoituksella voidaan lisätä metsien kasvua ja siten hiilinieluja.
Hanne Manelius
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa selvitetään myös tuhkan käytön ympäristövaikutuksia.

Hyvälaatuista puu- ja turvetuhkaa ohjautuu kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää metsänlannoitteena ja metsäteiden rakentamisessa.

Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen hanke Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuhkan käytölle.

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyy vuosittain noin 600 000 tonnia puu- ja turvetuhkaa.

Tuhkan käyttöä edistetään kehittämällä tuhkan laatuun ja paikkatietoon perustuvia avoimia kauppapaikkoja sekä ja tekemällä yritysneuvontaa. Lisäksi hankkeessa selvitetään tuhkan käytön ympäristövaikutuksia.

Suomen metsäkeskus on tehnyt yrityskäyntejä tuhkaa tuottaviin ja hyödyntäviin yrityksiin. Joillakin alueilla tuhkaan liittyvälle yritystoiminnalle voisi olla enemmänkin mahdollisuuksia.

Tuhkan tuottajille ja mahdollisille hyödyntäjille on julkaistu uusi Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite.

Tuhkalannoitukseen voi hakea Kestävän metsätalouden rahoituslain tukea (kemera).

Tuen tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia metsien kasvun lisäämiseen ja hiilinielun kasvattamiseen. On arvioitu, että tuhkalannoitusten pinta-ala olisi mahdollista kolminkertaistaa nykyisestä.

Entisten turvetuotantoalueiden metsityksessä tuhkalannoitus on lähes aina tarpeen kaliumin ja fosforin saannin turvaamiseksi.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Kovalla kirilläkin kemeratukea uhkaa jäädä käyttämättä 10 miljoonaa euroa

Lukijalta: "Osaran aukeilla" kunnostettiin Pohjois-Suomen metsät

Puolalainen mineraalilannoite ajoi tuhkan ohi Metsähallituksen tarjouskilpailussa – kanne markkinaoikeuteen viivästyttää turvemaiden lannoitushankintaa

”Osaran aukeilla” kunnostettiin Pohjois-Suomen metsät