Metsä

Metsälannoitteeksi kelpaavaa tuhkaa päätyy kaatopaikoille – lannoitusten pinta-alat voitaisiin kolminkertaistaa

Tuhkalannoituksella voidaan lisätä metsien kasvua ja siten hiilinieluja.
Hanne Manelius
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa selvitetään myös tuhkan käytön ympäristövaikutuksia.

Hyvälaatuista puu- ja turvetuhkaa ohjautuu kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää metsänlannoitteena ja metsäteiden rakentamisessa.

Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen hanke Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuhkan käytölle.

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyy vuosittain noin 600 000 tonnia puu- ja turvetuhkaa.

Tuhkan käyttöä edistetään kehittämällä tuhkan laatuun ja paikkatietoon perustuvia avoimia kauppapaikkoja sekä ja tekemällä yritysneuvontaa. Lisäksi hankkeessa selvitetään tuhkan käytön ympäristövaikutuksia.

Suomen metsäkeskus on tehnyt yrityskäyntejä tuhkaa tuottaviin ja hyödyntäviin yrityksiin. Joillakin alueilla tuhkaan liittyvälle yritystoiminnalle voisi olla enemmänkin mahdollisuuksia.

Tuhkan tuottajille ja mahdollisille hyödyntäjille on julkaistu uusi Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite.

Tuhkalannoitukseen voi hakea Kestävän metsätalouden rahoituslain tukea (kemera).

Tuen tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia metsien kasvun lisäämiseen ja hiilinielun kasvattamiseen. On arvioitu, että tuhkalannoitusten pinta-ala olisi mahdollista kolminkertaistaa nykyisestä.

Entisten turvetuotantoalueiden metsityksessä tuhkalannoitus on lähes aina tarpeen kaliumin ja fosforin saannin turvaamiseksi.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kivennäismaiden tuhkalannoitus ei lisää puiden kasvua mutta vähentää puolukkasatoa

Sellutehtaan jäte lääkitsee suometsän kasvuun

Dolomiitilla aktivoitu tuhka sopii lannoitteeksi

Takan tuhkat voi viedä turvallisesti puutarhaan marjapensaille – perunamaalle ei kannata levittää