Metsä

Metsänomistajat ovat hakeneet metsityspalkkiota jo enemmän kuin valtio varasi siihen talousarviossa

Hakemuksia on tullut 470 kappaletta ja ensimmäiset niistä hyväksytään huhtikuussa.
Markku Vuorikari
Metsityspalkkio on kiinnostanut yli ministeriön odotusten, tukea on haettu jo enemmän kuin siihen on myöntövaltuutta.

Metsitystuen haku avautui maaliskuun alussa ja maanomistajat ovat hakeneet tukea erittäin vilkkaasti, kertoo metsäkeskus.

Hakemuksia on tehty kuukauden aikana 470 kappaletta lähes 3 000 hehtaarin alalle. Hakemusten rahallinen arvo on 7,5 miljoonaa euroa, mikä näyttää jo tässä vaiheessa ylittävän Metsäkeskuksen hyväksymisvaltuudet.

Valtion talousarviossa metsitystukiin on osoitettu 5,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö selvittää parhaillaan mahdollisuuksia hyväksymisvaltuuden lisäämiseksi.

Kun hyväksymisvaltuus ylittyy, jäävät tukihakemukset jonoon odottamaan siihen saakka, kunnes niiden hyväksyminen on taas mahdollista. Tukihakemuksia voi edelleen lähettää metsäkeskukseen normaalisti ja niitä otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

"Ensimmäiset tukipäätökset metsäkeskuksessa päästään tekemään huhtikuun loppupuolella. Joutoalueiden metsitykset ovat vaativia, ja ne on perusteltua suunnitella huolellisesti", sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Eniten tukea on haettu Pohjois-Pohjanmaalla, yli miljoona euroa. Seuraavaksi eniten tuki on kiinnostanut Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Molemmissa maakunnissa hakemuksia on tehty liki 500 000 euron arvosta.

Metsitystuen tavoitteena on vahvistaa hiilinieluja ja lisätä metsämaata. Tuki kannustaa maanomistajia istuttamaan joutoalueille uutta metsää. 

Metsitystukea voi saada joutoalueelle, joka ei ole maatalousmaata eikä metsämaata. Metsitettävän alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.

Ely-keskukset antavat tukihakemuksista lausunnon, minkä jälkeen Metsäkeskus tekee tukipäätöksen ottaen huomioon ely-keskuksen lausunnon.

Metsityksen voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun on saanut Metsäkeskuksesta tukipäätöksen. Metsittämiselle on aikaa hakemuksen hyväksymistä seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun saakka. Eli jos hakemus hyväksytään tänä keväänä, tulee metsitys tehdä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsitystueksi vahvistui 1 000–2 000 euroa ja hoitopalkkioksi 900 euroa hehtaarilta

Hallitus esittää peltoheitoille ja joutomaille metsitystukea

Metsitystuen haku avautuu maaliskuussa, sopivia kohteita ovat peltoheitot ja turvetuotannosta vapautuneet suopohjat

Uuden metsitystuen sähköinen hakupalvelu avautuu tiistaina