LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Metsä

MMM sai tiedon ympäristöministeriön Evon kansallispuistohankkeen edistämisestä jälkijunassa – "Hanketta on käsitelty aivan kuin siitä olisi jo päätetty, mutta asiasta ei ole neuvoteltu saatikka sovittu"

Retkeilyalueet tarjoavat kansallispuistoon verrattuna selvästi enemmän mahdollisuuksia muun muassa metsästys- ja kalastusharrastuksiin sekä laajempien liikunta-, virkistys- ja luontotapahtumien järjestämiseen.
Kari Salonen
Kuvituskuva Evon Kalliojärveltä missä retkeilijä kalastaa. Retkeilyalueilla toiminnan kärkenä ovat luonnossa tapahtuvat aktiviteetit ja toiminnot, kansallispuistoissa luonnonsuojelu ja elämykselliset luontokokemukset.

Suomessa on jo tällä hetkellä 40 kansallispuistoa ja 41. on valmisteilla Sallaan.

"Jos Evolle perustettaisiin kansallispuisto, se tarkoittaisi Evon retkeilyaluekäytön loppumista ja sitä, ettei valtion maille jäisi sen jälkeen Etelä-Suomessa yhtään retkeilyaluetta. Jäljellä olisivat vain Ruunaa Lieksassa, Kylmäluoma Suomussalmella, Oulunjärvi ja Syöte", kirjoittaa Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriön (MMM) blogissa.

Kokkonen on Evo-hanketta taustoittavan työryhmän asiantuntija ja yksikön päällikkö Metsähallituksen retkeilyalueiden ohjauksesta vastaavalla MMM:n osastolla.

"Keskeinen ero retkeilyalueiden ja kansallispuistojen välillä on se, millaiseen toimintaan alueella tähdätään", taustoittaa Kokkonen. Retkeilyalueilla toiminnan kärkenä ovat luonnossa tapahtuvat aktiviteetit ja toiminnot, kansallispuistoissa luonnonsuojelu ja elämykselliset luontokokemukset.

Retkeilyalueet tarjoavat kansallispuistoon verrattuna selvästi enemmän mahdollisuuksia muun muassa metsästys- ja kalastusharrastuksiin sekä laajempien liikunta-, virkistys- ja luontotapahtumien järjestämiseen.

Myös virkistys- ja matkailukäyttöä tukevien yksityisten investointien suunnittelu ja toteutus on retkeilyalueilla joustavampaa kuin luonnonsuojeluun varatulla alueella.

Evoa koskevaa kansallispuistohanketta on käsitelty julkisuudessa aivan kuin päätös alueen käyttötarkoituksen muutoksesta olisi jo tehty, kertoo Kokkonen.

Aloite kansallispuiston perustamisesta Sallaan on tullut paikallisilta tahoilta. Evon osalta aloitteen tekijöinä olivat luonnonsuojelujärjestöt, Helsingin yliopisto ja Museovirasto. Erityisen aktiivinen yliopiston puolelta on ollut Lammin biologinen asema, hän kirjoittaa.

"Aloitetta vietiin pitkään eteenpäin paikallisia tahoja, aluetta hallinnoivaa Metsähallitusta ja valtion retkeilyalueista vastaavaa MMM:tä kuulematta."

"Julkiset vetoomukset tiedekansallispuiston perustamiseksi ovat kyllä olleet tiedossa, mutta tieto YM:n Evo-kannasta tuli – MMM:n naapuriministeriölle esittämistä tiedusteluista huolimatta – esiin vasta marraskuussa pidetyn tiedotustilaisuuden myötä. Tilaisuudessa esiteltyä selvitystä ei oltu valmisteltu tai käsitelty MMM:n kanssa. Selvitys saatiin ministeriöömme tiedoksi pyydettäessä vasta viikkoja myöhemmin."

MMM:n puheenvuoro -blogi

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Biojätteillä on olennainen merkitys siinä, saavuttaako Suomi jätteiden kierrätystavoitteensa – toistaiseksi siitä ollaan vielä kaukana

Uutissuomalaisen kysely: Evon kansallispuisto saa eduskuntaryhmistä enemmän kannatusta kuin vastustusta

Lausuntoaika Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelualueista pitenee

Metsänomistajat eivät hyväksy ympäristöministeriön ehdotusta uudeksi luonnonsuojelulaiksi