Metsä

MTK: Maanomistajan on saatava helpommin korvaus, kun luonnonsuojelulain mukaiset toimet aiheuttavat haittoja

Luonnonsuojelulakia uudistetaan ja keskustelussa on useita ehdotuksia. Osa heikentää maanomistajan asemaa.
Miska Puumala
Luonnonsuojelulakiin lisätään uusia luontotyyppejä, mutta maanomistajan velvollisuus ei ole tunnistaa luontoarvoja.

MTK:n mielestä korvausten kynnystä maanomistajalle pitäisi alentaa, silloin kun luonnonsuojelulain mukaiset toimet aiheuttavat haittoja.

Luonnonsuojelulakia uudistetaan parhaillaan ja MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikaisen mukaan nykyinen laki on maanomistajan kannalta varsin toimiva.

Lain valmistelu on vielä kesken, mutta keskustelussa on ollut esillä useita ehdotuksia, jotka ovat maanomistajan kannalta huonoja.

"Jos uudistuksessa velvoitteiden ja rajoitteiden kokonaisuus muuttuu, on myös korvaussäännökset mietittävä uudelleen. Muutosten ei pidä johtaa maanomistajan aseman tai lainsäädännön selkeyden heikkenemiseen", Asikainen sanoo.

"Tasapainon varmistamiseksi MTK on pitänyt esillä korvauskynnyksen alentamista ja korvauskynnyksen alle jäävien menetysten yhteysvaikutuksen huomioimista", hän jatkaa.

Asikaisen mielestä on oltava tarkkana siinä, että myös maanomistajat hyväksyvät lain. Siksi omaisuudensuoja ja oikeusturva on varmistettava.

Uudistuksen tavoitteisiin pääsemistä vaikeuttaa, jos uusien pykälien vaikutus olisi hankalasti ennakoitavissa.

"Maanomistajan oikeusturvan kannalta huonoon suuntaan mentäisiin esimerkiksi jos automaattinen suojelu lisääntyisi. Tai jos maanomistajan pitäisi itse selvittää alueensa luontoarvoja."

MT kertoi 30.3., että maanomistajalle ei ole tulossa velvollisuutta selvittää luontoarvoja.

Asikainen muistuttaa, että moniakaan asioita ei tarvitse ratkaista pakottavilla rajoitteilla, sillä käytettävissä on myös vapaaehtoisuuteen perustuvia työkaluja.

Maanomistajalle voi lain myötä koitua uutta liiketoimintaa.

MT kertoi 31.3., että esimerkiksi luontokohteiden ennallistamiseen voi saada jatkossa rahallista avustusta.

MTK:n mukaan tasapainoisten sääntelyratkaisujen tekemiseksi tarvitaan huolellista ja kattavaa vaikutustenarviointia.

Hallitus selvittää lain taloudellisia vaikutuksia. Hallituksen esitys laista on tarkoitus antaa eduskunnalle käsiteltäväksi syyskaudella 2021.

Lue myös:

Luonnonsuojelulakiin lisätään uusia luontotyyppejä – maanomistajan ei tarvitse tunnistaa luontoarvoja

MTK: Luonnonsuojelulain tuomat pienet liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat maanomistajia – "pakkosuojelu" ei saisi lisääntyä

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

EU:n biodiversiteettistrategia kaipaa realismia

Asiantuntija kertoo: Missä menee jokamiehenoikeuksien raja marjanpoiminnassa

Miten luonnonsuojelulakia pitäisi uudistaa? Kerro näkemyksesi ministeriön kyselyssä

Valkoposkihanhia ei ammuta piiloista, jotta ihmisen läsnäolon pelotevaikutus lisääntyisi – pelotetta yritetään lisätä myös jättämällä kuolleita valkoposkia pellolle