Metsä

Osa öljy-yhtiöstä kieltäytyy toimittamasta polttoainetta hakkuutyömaalle, jos se sijaitsee nimettömän metsätien varrella

Metsähallituksen savotoilla Lapissa työskentelee nelisenkymmentä yksityisten koneurakoitsijoiden metsäkoneketjua, joiden yhteenlaskettu polttoaineen kulutus on kymmeniä miljoonia litroja vuodessa.
Kari Lindholm
Öljy-yhtiöiden tiukentuneet polttoaineen kuljetuskriteerit hidastavat puunkorjuuta.

”Vain Teboilin säiliöautot toimittavat polttoainetta savotoille tällä hetkellä. Jos tilanne menee siihen, ettei polttoainetta voi kuljettaa edes Teboilin autoilla, sitten joudumme kuljettamaan polttoaineet itse”, metsäkoneurakoitsija Lauri Harju Savukoskelta kertoo.

Harjun metsäkoneyritys A&L Harju Oy:llä on seitsemän koneketjua, jotka kuluttavat vuosittain yli 500 000 litraa polttoainetta. Näin suuren määrän kuljettaminen omatoimisesti metsään olisi hankalaa.

Harju kertoo, että Nesteen polttoainetoimitukset metsätien varsille katkesivat noin puolitoista vuotta sitten. Nesteen yksi vaatimus polttoaineen toimittamiselle on, että kohteella on osoite.

”Samalla hetkellä päättyivät myös St1:n toimitukset, sillä sama autoilija kuljettaa sekä Nesteen että St1:n polttoaineita”, Harju sanoo.

”Ei ole olemassa mitään kategorista kieltoa polttoaineen toimittamiselle metsäteiden varsille. Edellytyksenä kuitenkin on, että polttoaineen toimittaminen täyttää lain vaatimukset ja se on turvallista”, Nesteen kuljetuspäällikkö Ville Komonen kertoo.

Polttoaineen kuljettaminen Nesteen säiliöautoilla edellyttää, että toimituspaikalla on virallinen osoite. Vaatimus koskee myös metsäautotiestöä. Lumityöt on pitänyt tehdä ja liukkaus torjua.

”Tänä vuonna on tapahtunut yksi vakava polttoaineen kuljetusauton suistumisonnettomuus metsätiellä, eikä vakuutusyhtiö korvaa yleisten teiden ulkopuolella kuljetuskalustolle tapahtuneita vaurioita”, Komonen sanoo.

Hän huomauttaa, ettei säiliöautoa ole rakennettu maastoajoneuvoksi, eikä se sovellu liikennöitäväksi metsätiestöllä samalla tavoin kuin puutavara-auto.

”Esimerkiksi alleajosuojat ovat säiliöautossa kiinteitä, eikä niissä ole lumiketjuja. Jos säiliöauto jää kiinni, kuormaa ei voi purkaa metsään.”

Kuljetuksen turvallisuudesta vastaava säiliöautonkuljettaja ratkaisee viime kädessä itse, viedäänkö kohteeseen polttoainetta vai ei.

”Koko yhtiö on autonkuljettajan tekemän päätöksen tukena”, Komonen korostaa.

Metsähallituksen savotoilla Lapissa työskentelee nelisenkymmentä yksityisten koneurakoitsijoiden metsäkoneketjua, joiden yhteenlaskettu polttoaineen kulutus on kymmeniä miljoonia litroja vuodessa.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankintapäällikön Juha Pyhäjärven mukaan öljy-yhtiöiden tiukentuneet polttoaineen kuljetuskriteerit ovat omiaan hidastamaan puunkorjuuta. Pyhäjärvi ei niele Nesteen näkemyksiä metsätiestön riittämättömästä kunnosta.

Pyhäjärven mukaan tiet pidetään sellaisessa kunnossa, että niihin voidaan liikennöidä metsätraktoreiden kuljetus laveteilla ja puutavara-autoilla sekä hädän sattuessa myös hälytysajoneuvoilla.

”Kyllä polttoaineiden jakeluautojenkin pitäisi voida kulkea, ja tähän saakka ne ovat päässeetkin työmaille”, Pyhäjärvi sanoo.

Nesteen tarjoama vaihtoehto polttoaineen toimittamiseksi puunkorjuukalustolle on polttoainesäiliön sijoittaminen metsätyömaan lähialueelle osoitteellisen ja turvallisesti liikennöitävän yleisen tien varrelle.

”Siitä eteenpäin koneurakoitsijat järjestävät polttoaineen metsäkuljetukset itse”, Komonen sanoo.

Kun polttoaineen kuljetusmäärät kasvavat yli vapaarajan, laki vaatii kuljettajalta pätevyyksiä.

Vapaarajakuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta, jossa kuljetettavan aineen määrä jää alle Traficomin VAK-tiemääräyksen liitteen A kohdan 1.1.3.6. vapaarajataulukossa ilmoitetun määrän.

Vapaarajana dieselöljylle on korkeintaan tuhat litraa kuljetuskertaa kohti, ja kuljetus vaatii UN-tyyppihyväksytyn pakkauksen tai vaarallisten aineiden kuljetussäännösten nojalla hyväksytyn IBC-pakkauksen. Tuhannen litran vapaarajakuljetus ei vaadi kuljettajalta ADR-ajolupaa eikä ajoneuvon merkitsemistä.

Jos dieselöljyn kertakuljetusmäärä on 1 000–3 000 litraa, kyse ei ole enää vapaarajakuljetuksesta, jolloin kuljettajalta vaaditaan ADR-perusajolupa.

Kari Lindholm
Osa öljy-yhtiöstä kieltäytyy toimittamasta polttoainetta nimettömien metsäteiden varteen.
Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Metsäkone syttyi tuleen Heinävedellä – pelastuslaitoksen säiliöauto oli onneksi paikalla minuuteissa

Dieselillä ja kaasulla ajaminen kallistuu, mikäli liikenneverotusta selvittäneen työryhmän ehdotus toteutuu

Ponsse-konsernin Epec kasvanut 150 osaajan yritykseksi – emoyhtiö Ponsse Oyj:n osuus liikevaihdosta kuitenkin laskee

Kovalla kirilläkin kemeratukea uhkaa jäädä käyttämättä 10 miljoonaa euroa