Metsä

EU-media: Metsätalouden ja bioenergian kestävyyskriteerit keventymässä EU:ssa – keskiviikkona julkaistaan metsäalalle tärkeä esitys

Metsäalan toimijoiden mielestä on haitallista, että EU yrittää vaikuttaa Suomessa harjoitettuun metsänhoitoon.
Johannes Tervo
Komissio aikoo puuttua bioenergian käyttöön rahoitusesityksessään.

Bioenergiaa ja metsätaloutta koskeva kestävyysmäärittely on helpottumassa EU:n rahoitussäätelyssä eli niin kutsutussa taksonomiassa, EU-media Euractive kertoo.

MT:n näkemän raportin mukaan bioenergia nähtäisiin kestävänä, eikä sen käyttöä luokiteltaisi kestäväksi ainoastaan tietyn siirtymävaiheen aikana, kuten komissio aiemmin esitti.

Komission odotetaan julkaisevan keskiviikkona esityksensä kestävän rahoituksen ilmastokriteereistä.

Esitys kertoo muun muassa sen, millainen metsätalous ja bioenergian käyttö nähdään kestävänä. Suomen metsäsektorin huolena on ollut tilanne, jossa uusi kestävyyskriteeristö ei kattaisi nykyisenkaltaista metsätaloutta sekä metsäbiomassan energiakäyttöä.

Jos komission sanelemat ilmastokriteerit eivät jatkossa täyty suurilla puuta käyttävillä yrityksillä, niitä ei luokiteltaisi rahoitusmielessä ilmaston kannalta kestäviksi investointikohteiksi. Tämä voisi vaikuttaa metsäteollisuuden saaman rahoituksen hintaan.

Euroopan komissio julkaisi viime vuoden lopulla ehdotuksensa kestävän metsätalouden ja bioenergian ilmastokriteereistä. Tämä esitys poiki suuren määrän sidosryhmien kommentteja.

Vaikka ilmastokestävyyskriteerien raportointivelvollisuus koskee vain suuria yrityksiä, vaatimukset tulevat myös yli 25 hehtaarin metsätiloille puunhankinnan kautta.

Jos metsätila haluaisi näyttäytyä kestävänä biomassan lähteenä, yli 25 hehtaarin metsätiloille tulisi pakolliseksi kahden ja kymmenen vuoden välein tarkastettava ilmastosuunnitelma. Tämän avulla metsätilan tulee todistaa, että hiilinielut pysyvät tai vahvistuvat pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaa valvottaisiin osana metsäsertifiointia.

Suomen metsäsektorin kannalta kiinnostavaa on myös se, millainen puu sopisi rahoituslainsäädännön mukaan bioenergiaksi. Aiemmin rahoituksen kestävyyttä arvioiva työryhmä oli esittänyt, että bioenergiaksi hyväksyttäisiin vain puu, joka ei kelpaa muuhun käyttöön kuin polttoon.

EU:n energiantuotantoon käytettävästä puupohjaisesta biomassasta puolet on sekundääristä, 37 prosenttia primaarista ja 14 prosenttia luokittelematonta puubiomassaa, komissio kertoo.

Suomen metsäsektorin tavoitteena on ollut, että metsätalouden kestävyysmääritelmät pohjautuvat vuonna 2018 päivitettyyn uusiutuvan energian direktiiviin (red II).

MTK pitää alustavia parannuksia tärkeinä. "Hyvä asia on, että fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla olisi ehdotuksen mukaan käyttökelpoinen ratkaisu. Ympäristöjärjestöjen lähtökohta on ollut se, että mikään ei saa palaa", MTK:n johtaja Juha Ruippo kertoo.

Asiaa Euroopan parlamentissa neuvotellut suomalaismeppi Sirpa Pietikäinen (kok.) sanoo Euractiven haastattelussa, että ilmastotavoitteet vesittyvät nykyisillä muutoksilla.

”Meillä on 20 vuotta aikaa korjata asia. Jos nyt annamme vihreät sertifikaatit nykyisille metsätalouskäytännöille, kysyn vain, mikä on lopputulos."

Euractiven uutinen.

Lue myös:

Ministeri: "Nämä ovat paikkoja, jotka voivat olla estämässä metsien järkevää hyödyntämistä" – Uusi EU-luonnos ehdottaa yli 25 hehtaarin metsätiloille kahden vuoden välein tarkastettavaa metsäsuunnitelmaa

Suomalaismeppien joukko vaatii muutosta EU:n uusiin metsätalouden kestävyyskriteereihin – "Aiheuttaisi tarpeetonta taakkaa pienille metsänomistajille"

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Vihreät arvostelevat rajusti pääministerin metsävaikuttamista – MTK tyrmää puolueen väitteet: "Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta"

Sinun metsäsi eivät ole enää sinun metsiäsi

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan"