Metsä

Puolalainen mineraalilannoite ajoi tuhkan ohi Metsähallituksen tarjouskilpailussa – kanne markkinaoikeuteen viivästyttää turvemaiden lannoitushankintaa

Ähtäriläinen Forest Vital suunnittelee elvyttävänsä Yaran lopettaman rauta-pk-lannoitteen kaltaisen valmisteen tuotannon puolalaisen sopimusvalmistajan kanssa.
Sanne Katainen
Metsiä lannoitetaan lentolevityksenä kesäkaudella. Metsähallitus pyrkii päättämään tulevan kesän turvemaiden lannoitushankinnat kuukauden sisällä.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n kilpailutuksen turvemaiden lannoitteista ja levityspalveluista on voittanut ähtäriläinen Forest Vital Oy.

Muista tarjoajista poiketen yhtiö tarjosi mineraalipohjaista lannoitetta.

Metsähallituksen hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, joten sopimusta ei ole vielä voitu solmia. Metsähallituksen hankinnat ovat hankintalain alaisia julkisia hankintoja, jotka on kilpailutettava.

Metsähallituksen metsänhoitojohtaja Heikki Savolaisen mukaan Forest Vitalin tarjous yllätti.

"Oli täysin yllätys, että tällainen lannoite on tullut markkinoille. Ennakkoon odotimme eri tuhkalannoitteilla käytävää kilpailua."

Metsähallitus vaati tarjouspyynnössä tiettyä lannoitevaikutusta hehtaarille. Turvemailla vesiensuojelu on tärkeää ravinnepitoisuuksien ohella. Ravinteiden pitää olla hidasliukoisessa muodossa.

"Olemme käyneet Forest Vitalin tuotetta läpi Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden kanssa ja synteesinä on, että se on turvemaille käypä lanta ja täyttää vesiensuojeluvaatimukset."

Metsähallitus on kertonut tavoitteekseen lisätä turvemaiden tuhkalannoituksia merkittävästi. Kilpailutuksen perusteella näyttää siltä, että tuhkaa ei juuri päädykään tulevalla kolmivuotiskaudella valtion metsiin.

Savolainen kertoo, että Metsähallituksella on reilut 2 000 hehtaaria voimassa olevia turvemaiden kokonaispalvelusopimuksia, joissa käytetään tuhkaa lannoitteena. Tuhkalannoitusten määrä kasvaa vielä, sillä Metsähallitus valmistelee lisää turvemaiden lannoitushankintoja kuluvalle vuodelle. Tulevassa tarjouspyynnössä vaatimuksena on nimenomaan tuhkalannoitteen käyttö.

Tämä erä on merkittävästi pienempi kuin hankinnassa, joka on markkinaoikeuden käsittelyssä.

Valitus viivästyttää hankintaa, Savolainen kertoo. Markkinaoikeuden päätös voi viipyä jopa vuoden. Ensi kesän lannoituksista syntynee silti selvyys kuukauden sisällä.

"Tutkimme juridista pohjaa sille, onko mahdollista tehdä väliaikainen sopimus markkinaoikeuden ratkaisuun asti. Ensi kesän lannoitukset täytyy saada ratkaistua niin, että toimittajalla on mahdollisuus valmisteluihin."

Forest Vitalin Metsähallitukselle tekemään tarjoukseen vaikuttivat tiukka aikataulu, suuri volyymi ja lentolevityskelpoisten tuhkien heikko saatavuus, kertoo toimitusjohtaja Petri Jykylä.

Yhtiön tarjoama lannoite muistuttaa aiemmin markkinoilla ollutta Yaran rauta-pk-tuotetta, jonka valmistusmenetelmän patentti raukesi viime vuoden syksyllä. Yara lopetti lannoitteen tuotannon Harjavallassa vuonna 2015.

"Nyt kun patentti vapautui, lähdettiin hakemaan samantyyppistä tuotetta vaihtoehdoksi turvemaiden lannoituksiin."

Lannoitteen valmistajaksi valikoitui puolalainen Luvena. Jykylän mukaan valmistuksessa tarvittavaa kompaktointilaitteistoa ei ole Pohjoismaissa. Lannoitteiden valmistajat ja markkinat ovat keskittyneet Keski-Eurooppaan. Metsälannoite on erikoinen tuote, jolle ei ole kysyntää juuri Pohjoismaiden ulkopuolella.

"Halutaan fosforilannoite, jonka fosfori on käytännössä veteen liukenematonta. Se on täysin päinvastainen tavoite maatalouden lannoitteisiin verrattuna."

Jykylä korostaa, ettei Forest Vitalin tavoitteena ole väkisin puskea mineraalilannoitetta turvemaille. Se valikoitui ratkaisuksi Metsähallituksen tarjouspyyntöön. Yksityismetsissä tuote tuskin syrjäyttää tuhkalannoitteita, sillä kemeratukien ehtona turvemailla on tuhkan käyttö.

Jykylän mukaan vallalla on harhakuva, että Suomessa syntyisi suuret määrät lannoitekelpoista tuhkaa, joka päätyy turhaan kaatopaikoille. Vain harvat tuhkat sisältävät luontaisesti ravinteita sopivissa suhteissa. Siksi niihin lisätään samoja ravinteita, jotka ovat mineraalipohjaisen lannoitteen pääraaka-aineita.

Suuri osa tuhkista on "laihoja", eli niitä pitäisi levittää hyvin runsaasti toivotun lannoitevaikutuksen saamiseksi.

"Lannoitteeksi päätyvät ravinteiltaan parhaat tuhkat. Maanomistajat eivät ole valmiita maksamaan, jos tuhkan käyttömäärä on niin iso, että levityskustannukset nousisivat esimerkiksi kaksinkertaisiksi."

Forest Vital tekee jatkuvasti myös tuhkalannoituksia. Niistä suuri osa tehdään maalevityksenä. Maalevitys on lentolevitystä edullisempaa, mikä mahdollistaa suhteessa niukempiravinteisten tuhkien käytön.

Metsähallituksen Savolainen kertoo, että kiistanalaisen sopimuksen arvo on yli miljoona euroa vuodessa ja se sisältää yli 3 000 hehtaarin lannoitukset. Hankinta oli jaettu kolmeen erään, joista jokaisen voitti Forest Vitalin tarjous.

"Onhan se metsänhoitopuolella iso sopimus. Harvoin käy niin että yksi toimija voittaa kaikki hankintaerät. Usein hankinta menee useille toimijoille, jolloin yhden sopimuksen arvo on pienempi."

Forest Vitalille Metsähallituksen sopimus on merkittävä, muttei ainoa.

"Sen volyymi olisi ensi kesän töistämme noin 10 prosenttia. Typpilannoitukset alkavat kuukauden päästä muutenkin, ja tämä projekti elää omaa elämäänsä. Kanne markkinaoikeuteen on hidaste, joka tuo yleistä epävarmuutta", Jykylä toteaa.

Lue myös:

Metsähallituksen uusi suunta nostaa koko maan metsänlannoitusalaa reippaasti – varsinkin tuhkalannoitus lisääntyy

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Yle uutiset: Metsähallitus kulottaa metsää Savonrannalla – töiden aikana voi esiintyä runsaasti savua

"Nyt puut kasvavat ihan eri tavalla" – Eemeli Piesala lannoitti metsänsä ja saa hiilensidontakorvausta lisäkasvusta

Sipoonkorvesta löytyi peräti 170 laitonta nuotiopaikkaa – syksyllä Nuuksiosta löytyi 350 luvatonta tulipaikkaa

Kelirikkopuun kuljetus helpottuu, kun kuorma-auton renkaista lasketaan pois ilmaa