Metsä

Hakkeen tuonti jatkaa kasvuaan – Bioenergia ry vaatii panostusta pienpuun keruuseen

Tuontihakkeen osuus on nyt jo neljännes energiahakkeen kokonaismäärästä.
Kimmo Haimi
Bioenergia ry:n mukaan kuluneella vuosikymmenellä on tehty useita pienpuun kilpailukykyä heikentäviä toimenpiteitä.

Energiahakkeen tuonti kasvoi viime vuonna 1,6 miljoonasta 1,8 miljoonaan kuutiometriin Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan. Energiahakkeen tuonnin osuus nousi viime vuonna jo 24 prosenttiin energiahakkeen kokonaismäärästä.

"Kuluneella vuosikymmenellä on tehty useita pienpuun kilpailukykyä heikentäviä toimenpiteitä. Viimeksi 2016 pienpuun keruun tukitaso alennettiin ja supistettiin kohteiden tarjontaa uusilla runkolukuvaatimuksilla. 2017 jälkeen puun tuonti on kasvanut kolminkertaiseksi samalla kun kotimaisen puun käyttö on polkenut paikallaan ja jopa alentunut", Bioenergia ry toteaa tiedotteessa.

Etujärjestön mukaan Karjalan tasavalta Venäjällä esitti vuoden alussa, että hakkeen vienti tulee kieltää 2022 alkaen. Kielto kohdistuisi sekä energia-, että teollisuuskäyttöön menevään hakkeeseen, sillä kaikki hake on samalla tullinimikkeellä.

"Suomen energiajärjestelmän toimitus- ja huoltovarmuuden näkökulmasta ei pidä luottaa pelkästään kasvavaan tuontiin, vaan myös kotimaisiin lähteisiin tulee panostaa huomioiden myös työllisyys – ja metsänhoidolliset tekijät", järjestö painottaa.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Rästejä voidaan oleellisesti pienentää suuntaamalla tällä vuosikymmenellä määrätietoisia toimia pienpuun keruuseen, Bioenergia ry linjaa.

"Turpeen käytön alamäki jatkuu ja hakkeen lisäkäytölle on selviä paineita. Kotimaisen pienpuuhakkeen käyttöön tulee panostaa välittömästi palauttamalla pienpuuhakkeen ehdot 2015 mukaisiksi muuttamalla asetusta ja linjaamalla pienpuun käytöstä 2020-luvun loppuun saakka."

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kotimainen pienpuu häviää tuontipuulle, jos keruutuki lakkautetaan, varoittavat Bioenergia ry ja Energiateollisuus ry

Turvetyöryhmä: Turvelaitosten veroton alaraja tulisi tuplata, töitä vaille jääville yrittäjille korvauspaketti

Lisää rahaa tulossa nuoren metsän hoitoon – pienpuun tarjontaa energian tuotantoon halutaan kasvattaa turpeen polton vähentyessä

Venäläistä haketta jo vuosia polttanut Oulun Energia pohtii tuontia myös meritse: "Mahdollista on, että hakelaivoja tulee ensi vuonna"