Metsä

Vasta perustettu Metsäsuhdeklubi yhdistää metsäsuhdetta tutkivia tahoja eri tieteenaloilta

Kerho yhdistää muun muassa humanisteja sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijöitä. Myös metsämuseo Lusto on ollut mukana perustamassa uutta tieteenalakerhoa.
Jarkko Sirkiä
Suomalainen metsäsuhde on valittu Museoviraston ylläpitämään Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Ihmisten suhdetta metsään tutkii laaja joukko eri alojen ihmisiä, joita yhdistämään on perustettu Suomen Metsätieteellisen seuran tieteenalakerhoksi hyväksytty Metsäsuhdeklubi.

Metsäsuhdeklubi täydentää seuran toimintaa ihmistieteellisillä näkökulmilla ja monitieteisellä keskustelulla. Tavoitteena on avata metsäsuhteisiin liittyvää tieteellistä keskustelua ja lisätä metsiin liittyvän ihmistieteellisen tutkimuksen tuntemusta. Lisäksi kerho toimii yhdyssiteenä aiheen parissa työskentelevien tutkijoiden ja yhteisöjen välillä.

Metsäsuhde tarkoittaa ihmisen yksilöllistä ja muuttuvaa suhdetta metsään. Suhde muuttuu elämän aikana ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Metsäsuhteeseen vaikuttavat esimerkiksi lapsuuden kokemukset, asuinpaikka ja ympäröivän yhteisön asenteet.

Metsäsuhdetta tutkiessa voidaan tarkastella sen vaikutusta esimerkiksi historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Suhdetta voidaan tutkia joko yksilön tai yhteisön tasolla.

Kerhon puheenjohtajana toimii Jaana Laine Helsingin yliopistosta.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Yhteistä luontosuhdetta kannattaa vaalia

Pohjois-Karjalan museossa lapset muuttuvat pieniksi kuin muurahaiset – Satumetsä-näyttelyssä ei ole digisisältöä, mutta maahisen koti ja karhukeihäitä löytyy

Jokamiehenoikeudet – kaikkien ikiaikainen oikeus vai valttikortti kiinteistöveroa vastaan?

Suomalainen dokumenttielokuva metsästä ja ihmisistä: "Luonnontilainen metsä on epäisänmaallinen"