Metsä

Metsänomistajat odottavat tukin kantohintojen nousevan

Rahapula kannustaa viljelijöitä puukaupoille vielä tälle vuodelle.
Jukka Pasonen

Metsäteollisuuden tuotteiden hyvä kysyntä näkyy metsänomistajien kantohintaodotuksissa. Samalla puukauppaa suunnittelevien metsänomistajien määrä näyttää MTK:n Metsätutkakyselyn perusteella jonkin verran viimevuotista suuremmalta.

Metsätutka vastausten perusteella sahatavaran ja sellun kova kysyntä ei ole jäänyt metsänomistajilta huomaamatta. Selvästi viimevuotista useampi kyselyyn vastannut metsänomistaja odotti kantohintojen, ja etenkin tukin hinnan vahvistuvan tänä vuonna.

Puukaupan tärkeimmäksi perusteeksi metsänomistajat nostivat edelleen metsien hoitotarpeen ja metsäsuunnitelman suositukset. Tänä vuonna selvästi viimevuotista useampi metsänomistaja myönsi myös rahantarpeen ja kantohintojen nousun vaikuttavan myyntipäätökseen.

Useampi kuin joka toinen viljelijä perusteli puukauppasuunnitelmiaan rahantarpeella.

Tukin kantohinnan nousua odotti keväällä tehdyssä kyselyssä joka toinen metsänomistaja. Vuosi sitten tukin hinnan nousuun uskoi vain joka seitsemäs metsänomistaja.

Tällä kertaa etenkin yrittäjätaustaisilla metsänomistajilla oli selkeä näkemys tukin hinnan noususta. Alueittain kovimmat hintaodotukset kohdistuivat Järvi-Suomeen.

Kuitupuun hinnan kohoamista odotti 38 prosenttia metsänomistajista. Heidän osuutensa oli kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kovimmat odotukset kohdistuivat Etelä-Suomeen.

"Hinnan nousua odottaa huomattavasti suurempi osa metsänomistajista kuin vuosi sitten. Kuitupuun osalta odotukset ovat maltillisempia kuin tukin osalta", summaa tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK:sta.

Karttusen mukaan myös energiapuun hintaodotukset ovat kasvaneet huomattavasti, sillä lähes puolet metsänomistajista odottaa energiapuun hinnan nousevan kuluvan vuoden aikana. Edellisenä vuonna energiapuun hinnan nousua odotti vain viidennes metsänomistajista.

Puukauppoja metsänomistajat näyttäisivät suunnittelevan tällä vuodelle hieman viimevuotista enemmän. Puukauppoja suunnittelevien metsänomistajien osuus oli keväällä 27 prosenttia, kun se vuosi sitten jäi 21 prosenttiin.

"Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ovat kasvaneet. Kyselyn mukaan reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana ja kolmasosa metsänomistajista vastasi aikovansa myydä puuta ensi vuonna", vahvistaa Karttunen.

Viime viikkoon mennessä puukauppa oli kiihtynyt viidenneksen viimevuotisesta.

"Puukauppa on lähtenyt uudelleen nousuun pienen suvannon jälkeen. Kasvua tukee puun hintojen nousu, jota on tullut vuodenvaihteesta keskimäärin noin 4 euroa havutukeille ja euro kuitupuulle", laskee Karttunen.

Metsätutkan perusteella entistä suurempi osa metsänomistajasta turvautuu puukaupoissa metsänhoitoyhdistysten apuun.

"Kun edellisenä vuonna noin puolet vastanneista kertoi tarvitsevansa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita, niin nyt erilaisia tarpeita liittyen puukaupallisiin palveluihin oli kahdella kolmanneksella metsänomistajista", sanoo Karttunen.

MTK:n kevään Metsätutkaan vastasi 552 metsänomistajaa. Sen toteutti Kantar TNS Agri. Kyselyn virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Puukauppa kirii syksyyn, mutta on silti viimevuotista jäljessä

Metsänomistajat ennakoivat kuitupuun hinnan nousevan

Puukaupat keskittyvät nyt harvennuksiin – jopa ensiharvennukset kiinnostavat

Heikosta katkonnasta seuraa metsänomistajalle jopa tuhansien eurojen menetys