Metsä

UPM poistaa naisten ja miesten väliset palkkaerot

Päätös koskee palkkaeroja, joita ei voi selittää esimerkiksi kokemuksella tai tehtävien erilaisilla vaatimuksilla.
Jarkko Sirkia
UPM poistaa sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot ja alkaa sen lisäksi seurata tarkemmin naisten osuutta henkilöstössä ja heidän urakehitystään.

UPM aikoo poistaa sukupuolten väliset selittämättömät palkkaerot. Kyse on palkkaeroista, jotka eivät johdu esimerkiksi eroista henkilön suorituksessa, kokemuksessa, tehtävän vaativuudessa tai tehtävän sijainnissa eli tekijöistä.

Yhtiö käy palkat läpi kaikissa toimintamaissaan tämän vuoden aikana. Operaatio on osa UPM:n oikeudenmukaista palkitsemispolitiikkaa.

Tarkastelu alkaa toimihenkilöiden palkkojen analysoinnilla ja jatkuu myöhemmin tuotannon työntekijöiden palkkojen tarkastelulla.

”Vaikka valtaosalla UPM:läisistä palkat ovat yhdenvertaiset, meillä näyttäisi olevan jonkin verran sukupuolten välisiä selittämättömiä palkkaeroja. Arviomme mukaan valtaosa niistä liittyy matalampaan lähtöpalkkaan, jossa syntyneitä eroja on vaikea kuroa kiinni, vaikka henkilö saisikin normaaleja palkankorotuksia työuransa aikana”, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti toteaa.

Savonlahden mukaan suoritukseen perustuvien palkankorotusten, uralla kehittymisen ja siihen liittyvien palkankorotusten ja kannustinpalkkioiden jakautumisessa ei ole havaittu sukupuolittumista.

”Seuraamme tilanteen kehittymistä vuositasolla, ja teemme myös jatkossa korjauksia tarpeen vaatiessa. Naisten ja miesten välisiä palkkaeroja koskevan tarkastelun lisäksi tarkastelemme säännöllisesti naisten osuutta henkilöstössämme ja urakehitystä, koska molemmilla tekijöillä on vaikutusta palkkatasa-arvon toteutumiseen.”

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

UPM vähentää 28 työpaikkaa Suomessa

Yle uutiset: Lappeenranta hieroo UPM:n kanssa kauppoja Furulundin puistoalueesta – tavoitteena rakentaa alueelle lisää Itäistä rantaraittia

UPM möi Shottonin paperitehtaan Walesissa – ostajana turkkilaisyhtiö

Yhteiskuntavastuuta metsäpolitiikkaan