Metsä

Muhkea puukauppatili halvalla uudistustavalla vai pelkkää hirvenruokaa? Näin onnistui koivun viljely kylvämällä

Uudistamiskustannukset tippuivat neljännekseen, kun rauduskoivikko perustettiin kylvämällä.
Kimmo Haimi
Siemenestä kylvetty koivikko on vaatinut aktiivista silmälläpitoa ja raivaussahan laulattamista, mutta lahtelainen Harri Villanen on tyytyväinen syntyneen puuston laatuun.

Kolmekymmentä vuotta sitten tehty valinta on osoittautunut oikeaksi. Kuusialikasvoksen yläpuolella kasvaa lupaavan näköinen koivikko, josta olisi tarkoitus aikanaan saada laadukasta tyvitukkia.

Reilu kolmekymmentä vuotta sitten lahtelaisten Liisa Vuorikon ja Harri Villasen metsätilalla kasvoi runsaasti varttunutta, järeää kuusikkoa, jota vaivasi juurikääpäsienen aiheuttama tyvilaho.

”Kuusista jopa 20 prosentilla oli lahoa, joten mietin pitkään, miten metsää voisi tervehdyttää”, Villanen kertoo.

Kasvupaikan tervehdyttäminen juurikäävästä on yleensä vaikeaa, ja varma keino on ainoastaan kasvattaa puhdas lehtipuusukupolvi, ennen seuraavaa kuusikkoa.

Kuuselle on vähän vaihtoehtoja tuoreilla kasvupaikoilla, ja moni pelkää koivunkasvatusta hirvituhojen takia. Villasen ja hänen puolisonsa metsätilallakin hirvi on pilannut sen ainoan koivikon, joka istutettiin samoihin aikoihin kylvötaimikon kanssa.

Rauduskoivun kasvattamista kylvämällä pariskunta päätti kokeilla pitkään vaihtoehtoja punnittuaan. Päätös syntyi, kun Villanen katseli aiemmin istuttamaansa kuusentaimikkoa, johon oli nopeasti ilmestynyt hyvin tiheä koivuvesakko.

”Koivua nousi niin julmetusti, että ajatus alkoi tuntua hyvältä”, Villanen sanoo. Kylvämällä voisi saada kelpo koivikon ilman kalliita taimikonperustamiskuluja. Toki kunnollinen maanmuokkaus tarvittaisiin, mikä kylvön yhteydessä tarkoittaa kaivinkonelaikutusta.

Siemenet Villanen keräsi muutamasta lähellä kasvaneesta, suuresta ja suorarunkoisesta koivusta. Puut hän kaatoi, karisti oksista siemenet ja kylvi ne tasaisesti uudistusalalle.

Varttunut kuusikko antoi hyvän lähtökohdan koivujen menestymiselle, sillä alalla ei ollut juurikaan kasvutilasta kilpailevien heinäkasvien juuristoa. ”Koivu ehtii hyvin karkuun, kun heinät joutuvat kasvamaan siemenestä.”

Villasen mukaan kylvämällä metsikön perustamiskustannuksissa selviää neljänneksellä istutuksen kustannuksista. Se on myös nopeaa; hehtaarin alalle ripottelee siemenet parissa tunnissa.

Mutta kun vesakko alkaa kasvaa, raivaussahaajalle riittää urakkaa ja hikoilemista.

Villaselle se ei ole ongelma, sillä hän liikkuu mielellään metsässä raivaussahan kanssa, eikä laske työtä kustannukseksi. Kodin lähellä oleva metsikkö on jatkuvan silmälläpidon alla. ”Jos jokin epäonnistuu, pääsee heti tekemään korjaavan liikkeen.”

Sarvipäätkin löysivät uuden apajan, mutta se ei haittaa. ”Kun taimia syntyy se satatuhatta, niin siitä riittää hirvillekin.”

Kimmo Haimi
Kylvökoivikko on harvennettu kaksi kertaa. Edessä on vielä ainakin kaksi harvennusta ennen päätehakkuuta.

Metsänhoitajapariskunnan metsätilalla on uudistettu kuusikoita samalla reseptillä koivulle aina, kun se on kasvupaikan puolesta sopinut. Kylvökoivikoita on nykyään useita kymmeniä hehtaareja.

Rauduskoivulle sopiva maalaji on hietaa tai sitä karkeampaa, läpäisevää maata, joka ei roudi.

Kolmenkymmenen vuoden aikana Villanen on raivannut koivikon kahdesti ja tehnyt kaksi harvennusta. Raivauksissa poistettiin haapaa ja raitaa sekä huonolaatuisia ja hirvien syömiä koivuja.

Nyt kuusien yläpuolella huojuu parikymmenmetrisiä, suorarunkoisia koivuja. Oikukas kevätsää on tehnyt maan valkoiseksi, mutta aivan pian maa on valkoisena valkovuokoista ja oksat hiirenkorvilla.

Edessä on ainakin yksi harvennus ennen 56–60-vuotiaana tehtävää päätehakkuuta.

Koivikon alle luontaisesti syntyneiden kuusen taimien Villanen on antanut kasvaa, jos ne ovat pysyneet elinvoimaisina.

”Kuusialikasvostakin on harvennettu. Terveen oloisia on säästetty seuraavan puusukupolven aihioksi, mutta lahovikaisen osuessa raivaussahan terään on sen ympäriltäkin poistettu kaikki kuuset kolmen metrin säteellä.”

Kimmo Haimi
Harri Villanen on ryhtynyt uudistamaan kuusikoita koivulle kylvömenetelmällä aina, kun se on kasvupaikalla mahdollista.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Koivuista riivittiin luvatta tuohta Jämsän ja Kuhmoisten rajalla – metsänomistaja teki rikosilmoituksen

Ilmakuvaus ilahdutti MT:n seurantametsän omistajaa

Suomalainen koivunmahla kiinnostaa kansainvälisillä puuvesimarkkinoilla

MT:n seurantakoivikko kiihdytti ohi omistajansa