Metsä

Esitys luonnonsuojelulaiksi lähdössä lausunnoille jo ennen kesälomia – poliittinen sopu on ministeri Lepän mukaan saavuttamatta

Sekä maankäyttö- ja rakennuslain että luonnonsuojelulain uudistushankkeista käytiin keskustelua metsäneuvostossa.
Saara Lavi
Esitys luonnonsuojelulaiksi on lähdössä lausunnoille jo ennen kesälomia, hallituksen esitys pyritään antamaan tammikuussa 2022.

Metsäneuvostossa keskusteltiin maanantaina maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja luonnonsuojelulain (LSL) uudistushankkeista. Keskustelun tarkoituksena oli syventää ymmärrystä näistä ajankohtaisista uudistuksista ja niihin liittyvistä haasteista sekä mahdollistaa monien erilaisten näkökulmien esilletulo, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Mukana olivat lakien valmistelusta ympäristöministeriössä vastaavat asiantuntijat. Tilaisuuteen osallistuivat myös ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Esillä olleita teemoja olivat muun muassa viherrakenteet ja viheryhteydet, ekologinen kompensaatio, luontotyyppien luokittelu, alueiden virkistyskäyttö, digitalisaatio, varovaisuusperiaate sekä maanomistajien selvilläolovelvoite.

Myös lakien tarkkarajaisuus, selkeys, ymmärrettävyys ja hyväksyttävyys herättivät paljon keskustelua.

Onnistumisiksi koettiin erityisesti digitalisaatioon ja hyvän hallinnon korostamiseen liittyvät esitykset. Kehitettävää löytyi puolestaan epäselvistä käsitteistä ja puutteellisiksi koetuista vaikutusarvioinneista.

Tulkintaongelmien välttämiseksi pidettiin tärkeänä, että epäselvät käsitteet avataan ja määritellään sekä laissa että sen perusteluissa huolellisesti.

Metsäneuvosto on MMM:n asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin, jonka tehtävänä on tukea ministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä.

Ministeri Leppä korosti tilaisuuden lopussa pitämässään puheenvuorossa lakien selkeyden merkitystä. Säännösten tulee hänen mukaansa olla myös oikeasuhtaisia.

Esimerkkeinä oikeasuhtaisuudesta Leppä nosti esiin viherrakenteiden erilaisen merkityksen kaupungeissa ja maaseudulla, metsästyksen monet myönteiset vaikutukset sekä omaisuudensuojan, josta täytyy myös tulevaisuudessa pitää kiinni.

Poliittinen sopu on ministeri Lepän mukaan vielä saavuttamatta sekä maankäyttö- ja rakennuslain että luonnonsuojelulain uudistushankkeissa.

"Tämän vuoksi työtä ja keskustelua tulee vielä jatkaa, jotta yhteisymmärrys kaikkien osapuolten välillä saavutettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla."

Molempien lakiuudistusten valmistelu jatkuu edelleen. Esitys luonnonsuojelulaiksi on lähdössä lausunnoille jo ennen kesälomia, hallituksen esitys pyritään antamaan tammikuussa 2022. Maankäyttö- ja rakennuslain valmistelu- ja lausuntoaikataulu tarkentuu myöhemmin.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

"Tämä on palveluita ja materiaaleja" – Paikalliset ely-keskukset inventoivat mahdollisia Helmi-alueita

Sisäiset blokit repivät hallitusta

Luonnonsuojeluliitto patistaa hallitusta keskeneräisten lakien valmisteluun

Cap-sopu käynnisti kansallisen kiistelyn