Metsä

Soiniin nousee Helsingin yliopiston uusi mittausasema

Asemalla tutkitaan esimerkiksi metsän aerosolihiukkasten vaikutusta ilmastoon.
Johannes Tervo
Metsitettyjen soiden ilmastovaikutuksia on tutkittu kohtalaisen vähän.

Helsingin yliopisto perustaa Soinin Naarasnevalle kesäkuussa uuden mitta-aseman. Asemalla mitataan seuraavat 10 vuotta suonpohjan metsityksen ilmastovaikutuksia.

Mittauspiste perustetaan Soiniin, koska alue soveltuu hyvin tutkimuksen tekemiseen. Se on luonnonmaantieteellisesti hyvin edustava, koska alueen ilmasto muistuttaa niitä alueita, joilla on runsasta turvetuotantoa.

Alueen sijainti on myös logistisesti hyvä.

Asema perustetaan yksityisen maanomistajan maalle, joka on vuokrattu 10 vuodeksi. Se ei kuitenkaan vaikuta alueen muiden maanomistajien maankäyttöön.

Käytännössä alueelle asennetaan muutamia laitekaappeja sekä kaksi enintään 5 metriä korkeaa mittausmastoa.

Laitteet mittaavat jatkuvasti useita asioita. Näitä ovat metsitetyn alueen ja ilmakehän välinen kasvihuonekaasujen vaihto ja hiilitase, puiden ja muun kasvillisuuden muodostamat orgaaniset höyryt ja pienhiukkasten muodostuminen. Lisäksi mitataan pinnan heijastavuutta ja vesistöpäästöjä.

Paljas suopohja metsitetään vuoden 2022 aikana, joten kasvun mittaukset voidaan aloittaa ihan alusta.

Nykyisin noin 75 % suonpohjista metsitetään. Tilanne voi kuitenkin muuttua, kun turpeen käyttö vähenee. Alueiden jälkikäytön ilmastovaikutuksia on toistaiseksi tutkittu vähän.

Mitta-asema on ensimmäinen, jossa mitataan metsitettävän suopohjan aerosolihiukkasten ilmastovaikutuksia.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Tilarajat ylittävä suometsien suunnittelu suojaa ympäristöä

Video: Kotimaista bioenergiaa torven täydeltä – "Määrä vaihtelee ihan sen mukaan, syötetäänkö koneeseen risua vai rankaa"

Tutkimus: Korpikuusikoissa jatkuva kasvatus kannattaa

"Sahapuusta on kysyntää" – metsänhoitoyhdistyksen johtaja kannustaa uudistushakkuisiin: "Markkinoilla on nyt imua"