Metsä

Koneviesti: Mitä tehdä, jos havupuuntaimet ovat lehtipuuston kurituksessa? – Taimikon työstön voi aloittaa reikäperkauksella

Koneviestin 2012 aloittaman reikäperkauskokeilun kuviot ovat nyt yhdeksänvuotiaita. Kokeilussa oli havaittavissa, että menetelmä sopii epätasaisesti taimettuneisiin kohteisiin. Samalla tutkittiin, miten koivujen vesominen muuttuu pitkien kantojen myötä.
Tommi Hakala
Reikäperkauksessa havupuiden taimien ympäriltä poistetaan lehtipuut, jolloin havupuut saavat lisää kasvutilaa. Tämä on huomattavan nopeaa verrattuna täysperkaukseen. Varsinaisessa taimikonhoidossa valitaan vasta kasvatettavat lehtipuut.

Reikäperkauksessa havupuiden taimien ympäriltä poistetaan lehtipuut. Koneviestin epävirallisten koealojen lähtökohtana oli 2004 perustettu taimikkoalue, joka oli muokattu ja istutettu kuuselle – täydennystä oli tuonut luontainen mäntytaimiaines. Hirvien vuoksi kuvion raivausta ei ollut tehty ajallaan, jotta vähäinen taimiainesta riittäisi lopulliseen kasvatukseen. Tämän seurauksena kuviosta oli muodostunut paikoin havupuutaimikkoa, osin taas koivuvaltaista.

Kun ensimmäinen käsittely tehtiin 2012, silloin onnistunein osa kuviosta käsiteltiin normaalilla taimikonhoidolla – koivuvaltaiseksi muodostuneet alueet reikäperkauksella tai normaalilla perkauksella pitkään kantoon. Samalla tutkailtiin, miten pitkät kannot vaikuttavat kantovesojen syntymisiin.

Vuonna 2017 käsittelyt uudistettiin. Normaali taimikonhoito toteutettiin raivaussahalla ja pitkien kantojen alueet HQ 535 FBx -ketjuraivaussahalla. Tällä toisella käsittelykerralla pyrittiin koivujen kohdalla valitsemaan tasavertaisia kumppaneita havupuille. Tämän ratkaisun myötä havupuutaimet olivat toisen käsittelykerran jälkeen tasavertaisessa korkeudessa koivujen kanssa.

Vuonna 2021, 4 vuotta kakkoskäsittelystä, nämä välikokoiset rungot olivat jo yrittäneet etumatkalle – osin onnistuenkin. Positiivista oli se, että ne eivät olleet kärsineet lumituhoista, vaikka solakka runkomuoto sen olisi mahdollistanut. Runkojen tyvet ovat vahvistuneet huomattavasti, mikä kertoo kasvun olevan ripeää.

Lue Koneviestin nettisivuilta, miten kuviot muotoutuivat nykyisiksi vuoden 2021 seka- ja kaksivaiheisiksi kuviokohdiksi – ja mikä on loppumietelmä siitä, milloin reikäperkaus on hyvä vaihtoehto tekemättömyydelle.

Sinua saattaa kiinnostaa myös reikäperkauksen eri vaiheet yhdeksän vuoden ajalta:

Kokeilu: Husqvarna 535FBx -raivaussaha raivareiden testattavana – Taimikonhoito reikäperkausmenetelmällä osa 1 (KV 7/2012)

Kokeilu: Taimikonhoito reikäperkausmenetelmällä osa 2: Reikäperkausmenetelmä pitkään kantoon – hyvä alkuporras sekametsän kasvatukseen (KV 8/2014)

Kokeilu: Taimikonhoito reikäperkausmenetelmällä, osa 3: Rästienpurkutalkoot (KV 7/2017)

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Käytännön metsäohjeistusta itselleni

EU:n metsästrategialuonnos tyrmäisi avohakkuut – myös runkopuun energiakäyttö menisi pannaan

Komissio ylittää toimivaltansa metsästrategiassa, moittii meppi Elsi Katainen: "Tässä menee raja, jota ei voi hyväksyä"

Evon tiedepuistohankkeen vetäjä syyttää työryhmästä irtautuneita väärän tiedon välittämisestä