Metsä

Eteläisen ja itäisen Suomen hakkuut ovat ylittäneet kestävät hakkuumahdollisuudet vuoden 2015 jälkeen

Koko maassa hakkuut ovat pysyneet selvästi kestävien hakkuumahdollisuuksien alapuolella, viime vuoden hakkuut putosivat 69 miljoonaan kuutioon.
Ilpo Paananen
Viime vuonna hakkuut jäivät kestävien hakkuumahdollisuuksien alle kaikkialla Manner-Suomessa.

Monien Etelä- ja Itä-Suomen maakuntien metsistä on viime vuosina hakattu kestäviä hakkuumahdollisuuksia enemmän puuta. Kokonaisuutena hakkuut eivät kuitenkaan uhkaa kestävyyttä, sillä metsiin on kertynyt runsaasti hakkuusäästöjä.

Viime vuonna metsistä hakattiin 69 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Se oli 4,0 miljoonaa kuutiometriä eli viisi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo Luonnonvarakeskus.

Hakkuukertymä pieneni kaikissa Manner-Suomen maakunnissa viime vuonna. Suhteellinen muutos oli suurin Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa hakkuukertymä pieneni vähintään 11 prosenttia.

Hakkuukertymästä 58,7 miljoonaa kuutiometriä eli 85 prosenttia oli tukki- ja kuitupuuta. Loppu 10,3 miljoonaa kuutiometriä oli energiapuuta eli pientalojen polttopuuta tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeeksi hakattua runkopuuta.

Tämän lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös 2,4 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa ja kantoja, mitä ei lasketa mukaan hakkuukertymään.

Uutta runkopuuta kasvoi viime vuonna Valtakunnan metsien inventoinnin perusteella koko maassa 108 miljoonaa kuutiometriä, joten metsiemme elävä pystypuusto suureni noin 24 miljoonalla kuutiometrillä.

Suurin kestävä vuosittainen hakkuumäärä on Luken arvion mukaan 80,5 miljoonaa kuutiometriä kuluvalla vuoteen 2025 ulottuvalla kaudella. Kestävistä hakkuumahdollisuuksista on viime vuosina käytetty keskimäärin 90 prosenttia, mutta siinä on suurta alueittaista vaihtelua.

Pohjois-Suomessa eli kolmen pohjoisimman maakunnan alueella hakattiin vuosina 2016–2020 keskimäärin kolme neljäsosaa arvioiduista hakkuumahdollisuuksista. Etelä-Suomessa hakattiin samalla jaksolla 95 prosenttia hakkuumahdollisuuksista.

Keskimääräiset hakkuut ovat ylittäneet suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän Etelä-Karjalassa 15 ja Kymenlaaksossa seitsemällä prosentilla.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Etelä-Savon maakunnissa ylitykset olivat yhden ja neljän prosentin välillä.

Viime vuonna puuta korjattiin kestäviä hakkuumääriä enemmän vain Ahvenanmaalla, mikä selittyi myrskytuhoilla.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Puukaupassa on nyt metsänomistajien kissanpäivät, mutta vauhti tasaantuu Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan vuoden loppua kohti

Yliö: Liian nopea somesormi vie vääriin johtopäätöksiin

Tilastot kuvaavat puun energiakäytön todellisuutta

PEFC:n kestävyys jäi olemattomalle pohjalle