Metsä

Stora Enso investoi Anjalankoskelle ja Nymöllaan 47 miljoonaa euroa

Investoinnit parantavat tehtaiden kilpailukykyä ja kohentavat samalla niiden ympäristöystävällisyyttä.
Jarmo Palokallio
Stora Enson investointi parantaa Anjalankosken ja Inkeroisten tuotantolaitosten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä.

Stora Enso investoi 21 miljoonaa euroa Anjalan ja Inkeroisten tuotantolaitosten kilpailukyvyn ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Ruotsin Nymöllassa Stora Enso nykyaikaistaa sellun tuotantoa 26 miljoonalla eurolla.

Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan investoinnin tavoitteena on pienentää päästöjä sekä varmistaa eri polttoaineseosten joustava käyttö lämmön tuotannossa. Töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 syksyllä.

Nymöllan investointi parantaa selluntuotannon vastuullisuutta ja kilpailukykyä tulevaisuudessa. Investoinnin tavoitteena on nostaa vuotuista havupuusellun tuotantokapasiteettia noin 220 000 tonnista 245 000 tonniin.

"Nämä investoinnit parantavat molempien tuotantolaitosten kilpailukykyä ja edistävät samalla kestävän kehityksen toimintamalliamme", sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Stora Enso valmistaa Anjalassa kirjapaperia, aikakauslehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia 435 000 tonnin vuotuisella tuotantokapasiteetilla. Laitos työllistää noin 300 henkilöä, ja se on integroitu tiiviisti viereiseen Stora Enson Inkeroisten tuotantolaitokseen, millä saavutetaan synergiaetuja raaka-aine- ja energiahankinnassa. Inkeroisissa Stora Enso valmistaa taivekartonkia 295 000 tonnin vuotuisella tuotantokapasiteetilla. Laitos työllistää noin 200 henkilöä.

Nymöllassa yhtiö valmistaa kemiallista sellua sekä puuvapaata, päällystämätöntä paperia toimistokäyttöön. Laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 485 000 tonnia paperia ja 330 000 tonnia sellua, ja se työllistää noin 500 henkilöä.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Stora Enson puutuotteet ja sellu ennätysvauhdissa – "Kasvua vauhditti perinteisten sahatuotteiden poikkeuksellisen vahva maailmanlaajuinen kysyntä"

Kartongeista tuli uusi kivijalka – Stora Enson toimitusjohtaja uskoo, että kartongeissa on vielä paljon kasvunsijaa – metsään Annica Bresky vetäytyy pohtimaan suuria linjoja

Stora Enson Annica Bresky odottaa, että neuvotteluilla voidaan yhä vaikuttaa EU:n metsästrategiaan – "Pohjoisten maiden pitää korottaa ääntään", myös liittolaisia tarvitaan

Teetkö jo puukaupan sähköisesti – niin tekee moni muukin