Metsä

Metsäkoneenkuljettajien työhyvinvointi heikkenee iän myötä

Nuorilla metsäkoneenkuljettajilla työkyky ja -hyvinvointi ovat parempia kuin iäkkäämmillä koneenkuljettajilla.
Pentti Vänskä
Itsenäinen työ korostaa kuljettajan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Metsäkoneenkuljettajien työkyky ja työhyvinvointi ovat parhaimmillaan alle 26-vuotiailla, kertoo Itä-Suomen yliopiston toteuttama tutkimus.

26–55-vuotiailla työkyky vaihtelee, mutta yli 56-vuotiaiden työkyky on selvästi muita ryhmiä heikompi. Työkykyä mitattiin Työterveyslaitoksen kehittämällä työkykyindeksillä.

Työkyky ja -hyvinvointi voivat pysyä hyvällä tasolla läpi elämän, jos työntekijällä on mahdollisuus kehittyä ja käyttää oppimiaan taitoja. Metsäkonetyössä haasteita tuottavat alan rajatut mahdollisuudet etenemiseen ja työnkuvan vaihtamiseen.

Ylipaino, terveyshaasteet ja työttömyys ovat työkykyä alentavia riskitekijöitä iästä riippumatta.

Metsäkoneenkuljettajista suurin osa kokee, että työn itsenäisyys ja metsä ympäristönä lisäävät työhyvinvointia. Lisäksi metsäkoneiden ergonomia on parantunut ja työn fyysinen rasitus pienentynyt.

Itsenäinen työ lisää myös kuljettajan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan huolehtimisesta. Kuormittavassa työssä taukojen pitäminen ja työn huolellinen suunnittelu on tärkeää.

Moni kokee liian vähäisen unen tai erilaisten kipujen haittaavan metsäkonetyötä.

Koneenkuljettajan fyysistä kuntoa enemmän haasteita aiheuttavat kuitenkin konekorjuuseen huonosti sopivat leimikot.

Ravinto, liikunta ja riittävä lepo ovat hyviä keinoja helpottaa jaksamista.

Vaikka suurin vastuu jaksamisesta on metsäkoneenkuljettajalla itsellään, on myös työnantajan tuettava hyvinvointia.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Korona heikensi alle 50-vuotiaiden työkykyä, erityisesti naisten

Barometri: Korona-aika vaikutti myönteisesti työkykyyn etätyöläisillä

Maatalousyrittäjien työn ilo on lisääntynyt ja stressi ja masentuneisuus vähentyneet

"Olihan se tiedossa, että kun navettahommiin lähtee, niin se on pitkä askel yhteen suuntaan" – kaustislaisella maitotilalla kehitetään ja huolehditaan isäntäväen jaksamisesta