Metsä

Luke: Nykyistä matalammat ojat riittävät turvaamaan suometsien kasvun

Ojien syvyys tulisi arvioida metsän ominaisuuksien perusteella.
Kari Salonen
Matalammilla ojilla vesistöjen ravinnekuormitusta pystyttäisiin vähentämään.

Suometsissä voitaisiin käyttää nykyohjeistusta matalampia ojia, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimus.

Liian syvät ojat lisäävät vesistöjen ravinnekuormitusta.

Suometsät kasvavat hyvin, kun vedenpinta pysyy heinä–elokuussa noin 35 senttimetriä maanpinnan alapuolella. Jotta vedenpinnan taso säilyisi halutulla korkeudella, on ojasyvyys suunniteltava metsän ominaisuuksien mukaan.

Matalampi ojasyvyys sopii eteläisille alueille, saraturvemaille ja metsiin, joissa puuston määrä kasvaa. Syvempiä ojia tarvitaan, kun metsät sijaitsevat pohjoisessa, maa on rahkaturvetta ja turve hyvin maatunutta.

Tyypillisillä kunnostusojituskohteilla ojien syvyydeksi riittäisi 30–80 senttimetriä. Etenkin ohutturpeisilla soilla selvästi turvekerrosta syvempien ojien kaivaminen on tarpeetonta.

Yli 90 senttimetriä syviä ojia tarvitaan lähinnä uudistusaloilla, missä puuston kasvu ei vaikuta kasvupaikan kuivatukseen.

Nykyään uusia ojituksia ei juurikaan tehdä. Yleensä metsänojituksessa on kyse aiempien kohteiden kunnostuksesta esimerkiksi vanhoja ojia avaamalla.

Luke on laatinut ammattilaisten käyttöön laskurin, jolla ojasyvyys pystytään laskemaan alueelle sopivaksi.

Lue myös:

Soveltuuko jatkuva kasvatus suometsiin? "Osaan metsäkuvioista sopii" – voi auttaa pitämään vedenpinnan tason oikeassa syvyydessä

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Kunnostusojituksia tehdään vuosittain jopa 70 000 hehtaarilla – Aarre: Näitä asioita onnistunut ja kannattava kunnostusojitus vaatii

Tutkija: Metsänomistajille myydään turhia ja liian järeitä ojituksia – jatkuva kasvatus paras ratkaisu suometsiin

Suometsien ojitushankkeet putosivat Otson ydinliiketoimintojen listalta – määräykset kiristyneet, yhteiskunnallinen hyväksyttävyys epävarmaa

Koneviesti: Salaojitusta neuvostoajan koneella – ennakkoluuloton hankinta lähes romuraudan hinnalla