Metsä

MTK:n Wallin: Euroopan komissio heikentää Suomen talouden kasvunäkymiä tunkeutumalla metsäpolitiikan tontille

MTK:n Jyrki Wallin ja Copa-Cogecan Pekka Pesonen korostavat maa- ja metsätalouden merkitystä Suomen talouden elvyttämisessä.
Jarno Mela
MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin kannustaa rakentamaan talouskasvua suomalaisten vahvuuksien varaan. Niitä ovat esimerkiksi vakaa toimintaympäristö ja mittavat luonnonvarat.

Tulevana viikonloppuna viljelijät ympäri Eurooppaa odottavat ratkaisua EU:n maatalouspolitiikan uudistamista koskeviin cap-neuvotteluihin.

Sen sijaan metsäpolitiikka kuuluu jäsenvaltioille, ja tätä periaatetta EU:n tulee kunnioittaa. Näin sanovat Euroopan tuottaja- ja osuustoimintajärjestö Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen ja MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. He puhuivat tänään keskiviikkona MTK-Etelä-Savon kevätkokouksessa Mikkelissä.

Eurooppalaisen ja suomalaisen maa- ja metsätalouden menestyminen edellyttää kansallisten ja alueellisten vahvuuksien hyödyntämistä kokonaiskestävällä ja luottamusta herättävällä tavalla, Pesonen ja Wallin toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Pesonen peräänkuuluttaa EU:n maatalouspolitiikan neuvotteluista kestävää ja joustavaa ratkaisua, jonka perusteella jäsenmaat voivat valmistella omat kansalliset tavoitteensa.

"Tästä jo pitkään jatkuneesta kestävyystyöstä on saatava lisätuloa markkinoilta, jotta alan kilpailukyky säilyisi varsinkin nuorten silmissä. Ilman maa- ja metsätaloutta EU ei pysty saavuttamaan vihreän sopimuksensa tavoitteita", Pesonen sanoo.

Wallin kannustaa rakentamaan talouskasvua suomalaisten vahvuuksien varaan. Niitä ovat vakaa toimintaympäristö, kansakunnan hyvä osaamistaso ja mittavat luonnonvarat.

"Näistä aineksista olisi täysin mahdollista rakentaa polkua uuteen nousuun. Kasvunäkymää kuitenkin heikentää erityisesti komission tunkeutuminen kansallisessa päätäntävallassamme olevalle metsäpolitiikan tontille", Wallin toteaa.

"Se on anteeksiantamatonta ja heikentää luottamusta koko EU-instituutioon."

Kansallisilla lainsäädäntöhankkeilla ja EU-tason ratkaisuilla koronakriisistä toipuvalle taloudelle rakennetaan vakaata toimintaympäristöä ja ennustettavuutta, Pesonen ja Wallin toteavat.

He korostavat maa- ja metsätalouden merkitystä Suomen talouden elvyttämisessä. Vakaa talous on myös kuluttajien etu.

Esimerkiksi hiilensidontaan ja -varastointiin liittyvien tietoaukkojen täyttäminen kuuluvat tarvittavaan välineistöön. Siten liittyviä päätöksiä voidaan tehdä faktoilla eikä tunteella.

Pesosen ja Wallinin mukaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on ratkaisu moneen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteeseen.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Mielipide: Hallitseeko työ yrittäjää vai yrittäjä työtään? Menestyvä viljelijä erottuu ei-menestyvistä hyvillä käytännöillään

Elokapina maalaisittain

Menestyvien maatalousyrittäjien hyvät käytännöt

Lukijalta: Metsämme eivät ole kaupunkilaisten omia –"Köyhiä oltiin aina, mutta isän Homelite ja metsä pelastivat"