Metsä

MTK ja Suomen yhteismetsät ry: Suojeluvaatimukset rajoittavat yhteismetsien käyttöä

Yhteismetsillä on merkittävä rooli etenkin Pohjois-Suomessa.
Kari Lindholm
Yhteismetsissä on osaamista ja tahtoa sekä suojeluarvojen huomioimiselle että metsätalouden harjoittamiselle.

Yhteismetsiin kohdistuvat suojeluvaatimukset rajoittavat niiden hyödyntämistä vastoin maanomistajan tahtoa. Näin toteavat MTK ja Suomen yhteismetsät ry yhteisessä tiedotteessaan.

Yhteismetsissä metsäsuunnitelman noudattaminen on kirjattu lakiin. Toiminnassa huomioidaan myös sertifioinnit ja sidosryhmien tarpeet metsän kestävälle käytölle. Usein joitakin metsäalueita on suojeltu esimerkiksi yksityisillä luonnonsuojelualueilla.

Pohjois-Suomen yhteismetsissä on tehty luontokartoitusta, joka kattaa 36 000 hehtaaria metsää ja soita. Kartoitustuloksia kuitenkin käytetään niin, että ostajat saattavat karttaa puun ostamista tietyiltä alueilta, tiedotteessa kerrotaan.

FSC-sertifioiduissa metsissä HCV-alueista, eli arvokkaista, suojelun arvoisista alueista, on muodostunut ympäristöaktivistien usein esiintuoma luokka. Asiantuntijat ovat todenneet, että väittämät HCV-kohteista eivät kuitenkaan aina pidä paikkaansa.

Ylä-Lapissa haasteita aiheuttavat saamelaiskulttuuriin ja porojen laidunalueisiin liittyvät FSC:n määrittämät suojeluarvot. Yhteistä näkemystä puukaupan jatkumiseksi on haettu jo kaksi vuotta ostajien, yhteismetsien ja paliskuntien kesken. Yhteismetsien osakkaista suuri osa on saamelaisia ja poronhoitajia.

Metsässä oleva lahopuu, uhanalaisen lajin esiintymä tai laidunalue ei ole peruste siirtää laajoja alueita pois metsätalouden käytöstä, MTK ja Suomen yhteismetsät toteavat. Yhteismetsissä on osaamista ja tahtoa sekä huomioida suojeluarvot että harjoittaa kannattavaa metsätaloutta.

Osalla yhteismetsistä suojeluvaatimukset koskevat lähes kaikkia uudistuskypsiä metsiä. Niiden poistaminen metsätalouskäytöstä tarkoittaisi metsätaloustoiminnan alasajoa vuosiksi.

Yhteismetsille tilanne on kestämätön niin oikeusturvan kuin kestävän metsätalouden harjoittamisen kannalta. Perustuslaki turvaa yksityisen omaisuuden suojan. Sen on säilyttävä myös suojeluleiman saaneilla alueilla.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Yhteistyö on maaseutunuorten juttu: "Voitaisiin unohtaa alueiden ja tuotantosuuntien rajat”

MTK:n Mäki-Hakola uskoo, että taksonomian ympäristökriteerejä ei ole lähiaikoina luvassa – "Koitetaan saada sinne metsäosaamista mukaan"

Vakuutusyhtiöt takovat tuottoa luonnon monimuotoisuudella – suomalaisyhtiön rahasto ostaa ja vuokraa metsiä FSC-suojelualueiksi

EU ryöstöretkellä Suomen metsissä