Metsä

Jopa elinvoimaiset sammalet ovat vaarassa hävitä paikallisesti – "Se on merkki elinympäristöjen muuttumisesta"

Eteläisessä Suomessa vaarassa olevat lajit voivat olla varsin elinvoimaisia pohjoisessa.
Sari Gustafsson
Sammalten alueellinen uhanalaisuusarviointi keskittyy elinvoimaisten ja silmälläpidettävien lajien tarkkailuun.

Puolet Suomen elinvoimaisesta sammallajistosta on vaarassa hävitä pakallisesti, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Syynä lajien häviämiselle on joko pieni populaatiokoko, elinympäristöjen heikentyminen tai satunnaistekijät.

55 prosenttia sammallajistosta on arvioitu elinvoimaiseksi kautta maan. 7 prosenttia on silmälläpidettäviä. Loput lajeista ovat jollain tasolla uhanalaisia.

Lajeja, jotka ovat uhanalaisia koko maassa, on eniten pohjoisimmassa tunturi-Lapissa. Alueellisesti uhanalaisia lajeja puolestaan on tasaisemmin ympäri maata.

Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalaisia lajeja on kallioilla ja jyrkänteillä, lehdoissa, letoilla, lähteiköissä sekä kangasmetsissä, joissa on runsaasti lahopuuta.

Esimerkiksi metsätalous, kallioketojen umpeenkasvu ja muutokset soiden vesitaloudessa uhkaavat sammalia.

Pohjois-Suomessa sammallajisto kärsii myös ilmaston lämpenemisestä.

"Sammalien häviäminen on merkki elinympäristöjen muuttumisesta ja kertoo luonnon köyhtymisen jatkumisesta", sanoo Syken sammaltyöryhmän puheenjohtaja Kimmo Syrjänen.

Sammalten alueellinen uhanalaisuusarviointi julkaistiin vuoden 2021 alussa. Tavoitteena on löytää alueet, joilla sammalten uhanalaistuminen on edennyt paikallisesti.

Arvioinnissa keskitytään valtakunnallisesti elinvoimaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin. Niiden häviämisriskiä arvioidaan erikseen kaikilla metsäkasvillisuusvyöhykkeillä.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

FSC-sertifioinnin perusta on laho

Sinilevää tavanomaista vähemmän, järvillä voi esiintyä ruostesienen itiöitä

Sinilevätilanne on rauhoittunut – levää voi olla sekoittuneena vesimassaan

Roskan reitit ja kulkeutuminen merellä ovat usein tuntemattomia – Nyt meriroskan seikkailuja pääsee seuraamaan lähes reaaliajassa