Metsä

Puutalon akustinen suunnittelu on tärkeää – yksinkertaisen puurakentamisen massa ja jäykkyys eivät yleensä riitä täyttämään ääneneristävyysvaatimuksia

Puutalon akustinen ja palotekninen suunnittelu kannattaa tehdä samaan aikaan.
Kimmo Haimi
Akustisella suunnittelulla voi vaikuttaa muun muassa rakennuksen ääneneristävyyteen.

Puurakennuskohteiden akustinen suunnittelu on tärkeää, sillä se vaikuttaa olennaisesti rakennusosien rakennekerroksiin sekä rakennusosien välisiin liittymiin ja liitoksiin. Näin kerrotaan Puuinfo Oy:n Puulehden artikkelissa.

Puurakennuksessa ääneneristävyys perustuu pääasiassa rakennusosien levymäisiin pintoihin, joiden välissä on ilmaväli. Ääntä eristävissä rakennusosissa käytetään tyypillisesti kipsilevyjä. Ne muodostavat levymäisen pinnan lisäksi myös riittävän massan. Lisäksi kipsilevyjä käytetään rakennusosien paloteknisessä suunnittelussa.

Akustista ja paloteknistä suunnittelua tulee tehdä samaan aikaan. Siten samoilla levytyksillä voi toteuttaa rakennusosien akustiset ja palotekniset vaatimukset yhdellä kertaa.

Rakennusosat tulisi suunnitella ensisijaisesti akustisesta näkökulmasta, sillä se on levytysten määrän ja sijainnin kannalta palotekniikkaa merkityksellisempi.

Rakenne on akustisesti yksinkertainen silloin, kun se on kauttaaltaan samaa materiaalia. Akustisesti yksinkertainen rakenne saavutetaan myös silloin, kun materiaalikerrokset ovat niin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, että ne värähtelevät yhtenä kokonaisuutena.

Yksinkertaisen rakenteen ilmaäänieristävyyden suunnittelussa tärkeitä tekijöitä ovat rakenteen massa, jäykkyys, ilmatiiviys, rakenteiden sivutiesiirtymien vaikutus sekä pintarakenteen joustavuus.

Yksinkertaisen puurakentamisen massa ja jäykkyys eivät yleensä riitä täyttämään rakennuksissa vaadittavia ääneneristävyysvaatimuksia. Esimerkiksi yksinkertaisen massiivipuuseinän paksuuden tulisi olla vähintään 600 millimetriä, jotta se saavuttaisi saman ilmaääneneristävyyden kuin 180 millimetriä paksu betoniseinä.

Parempi ääneneristävyys saavutetaan akustisesti kaksinkertaisella rakenteella. Silloin rakenne koostuu kahdesta levymäisestä massasta ja niiden välissä olevasta ilmavälistä. Kaksinkertaisen rakenteen toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa.

Lisää tietoa puurakentamisen akustiikasta voi lukea Puuinfon verkkosivuilta.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Miksi puusta ei rakenneta enemmän? Ylen MOT-ohjelma ruotii puurakentamisen ongelmia ja leimaa puurakentamisen tavoitteet ylioptimistisiksi

Puurakentamisen tosiasiat ovat ilmeisesti jääneet Betoniteollisuuden lobbauksen jalkoihin

Lankkukauppa tasaantuu

Arkkitehtimuseossa etsitään toivoa puusta – Yleisö saa luettavakseen rakkauskirjeitä rakennusperinnölle