Metsä

Sahateollisuus perää hallitukselta vientiä tukevia ratkaisuja

Sahat haluavat käyttöön uuden vähähiilisyysinvestointeja vauhdittavan tuki-instrumentin.
Kari Salonen
Hiili säilyy sahatavarassa jopa satoja vuosia.

Sahateollisuus perää hallitukselta vientiä tukevia ratkaisuja. Sahateollisuus ry:n mukaan hallitus ei ole toistaiseksi tukenut riittävästi sahateollisuuden ilmastotavoitteita, vaan on päinvastoin tuomassa uusia kustannusrasituksia toimialalle.

"Sahateollisuus on motivoitunut hiilidioksidipäästöjensä leikkaamiseen. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kaavailtu polttoaineverotuksen kiristäminen ei raskaasta logistiikasta riippuvaisessa sahateollisuudessa kuitenkaan johda toivottuihin ilmastovaikutuksiin", sanoo toimitusjohtaja Kai Merivuori Sahateollisuus ry:stä.

Merivuoren mukaan sahateollisuus ja puurakentaminen ovat avainasemassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Koska puu ja valmiit tuotteet on jotenkin kuljetettava, polttoaineverotuksen nostamisen ainoa seuraus on alan kustannustason nousu.

"Hallitusohjelmaan kirjattu ammattibiodieselin käyttöönotto on nyt toteutettava konkreettisesti", Merivuori vaatii.

Lisäksi hallituksen kaavailemaa sähköistämistukea ei Merivuoren mukaan saa kohdistaa vain suuryrityksille, vaan myös erikokoista yritystoimintaa käsittävä sahateollisuus on luettava kokonaisuudessaan sähköistämistuen piiriin.

Sahateollisuuden laatiman vähähiilisyyden tiekartan mukaan tehokkain keino logistiikan päästöjen vähentämiseksi on siirtyminen fossiilisista polttoaineista biopohjaisiin.

Tätä siirtymää tulee tukea kevyemmin verotetun, kustannustehokkaan ammattibiodieselin käyttöönotolla. Sahateollisuus ei tue kansallisen liikenteen päästökauppajärjestelmän käyttöönottoa

Energiaintensiivisille päästökaupan piirissä toimiville yrityksille maksettua päästökaupan kompensaatiotukea ollaan korvaamassa sähköistämistuella. Merivuoren mukaan tuki jatkaa metsäsektorilla epäsuoraa kilpailuvääristymää, koska tukea maksettaisiin vanhaan tapaan vain hiilivuotosektorille, joihin suuret paperiyritykset kuuluvat.

Sahateollisuus esittää, että käyttöön otetaan uusi vähähiilisyysinvestointeja vauhdittava tuki-instrumentti ja varataan siihen lisämääräraha. Tuki kattaisi myös päästökauppa- ja hiilivuotosektorin ulkopuolisen teollisuuden sekä pk-sektorin.

Maankäyttösektorin ilmastotoimien rahoittamiseksi on esitetty hiilikompensaatiomarkkinoiden käynnistämistä. Hiilikompensaatiomarkkinat tarjoavat houkuttelevia rahoitusmahdollisuuksia maanomistajille, mutta niihin liittyy myös merkittäviä epävarmuuksia.

Kansallinen arvio ekologisen kompensaation reunaehdoista, kompensaation kokonaistaloudellinen analyysi sekä käytännön testaus ovat vielä kesken.

"Hallituksen ei tule ottaa käyttöön malleja, jotka rapauttavat biotalouden tuotteiden arvoketjuja, kansallista ekologista kilpailukykyä ja puurakentamisen edellytyksiä", Merivuori varoittaa.

Sahoilla on Merivuoren mukaan tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Se perustuu siihen, että metsiin sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan sahatavarassa parhaimmillaan satoja vuosia.

Lisäksi sahatavaran valmistamisessa syntyy sivutuotteina uusiutuvia puupohjaisia kiinteitä polttoaineita.

"Sahateollisuuden hiilikädenjälki on suuri ja sitä kautta ilmastopotentiaali on merkittävä", Merivuori toteaa.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

”Sahayrityksillä historiallisen hyvä kvartaali” – hinnoissa voidaan nähdä korjausliikkeitä alaspäin, mutta kysyntä jatkunee hyvänä

Saarikko puolustaa miljardien velanottoa: "Yhteiskunnan ilmapiiri on vielä hyvin herkkä korona-ajan jälkeen"

Kysymys ilmastonmuutoksesta kääntyy päälaelleen poliittisessa ilmastossa, varoittaa vihreiden entinen puheenjohtaja: "Ei ole pilkuntarkkaa, millä perustein kriisiä lähdetään torjumaan"

Poliittisen ilmaston on muututtava