Metsä

Yksityisten metsänomistus on vähentynyt kahdessa vuodessa merkittävästi, kun metsät ovat siirtyneet rahastoille

Metsänomistajien keski-iän hidas nousu on jatkunut.
Risto Jussila
Yksityisten metsänomistajien määrä on vähentynyt, kun he ovat myyneet metsiään rahastoille.

Yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt merkittävästi, kun rahastot ovat kahmineet myyntiin tulleet metsäpalstat itselleen.

Metsäkeskuksen mukaan yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt koko maassa parin viime vuoden aikana. Yksityisiä metsänomistajia ovat yksin ja yhdessä puolison kanssa metsää omistavat, kuolinpesät, verotusyhtymät ja yhteismetsät.

Yksityisten omistama metsäala on kutistunut kahdessa vuodessa 141 000 hehtaaria.

Yksityisiä metsänomistajia on nyt 2 800 henkeä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten ja heidän keski-ikänsä on noussut.

Yksityisten metsänomistajien metsäalan väheneminen johtuu pääosin siitä, että metsänomistajat ovat myyneet metsiään kiihtyvällä tahdilla metsärahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Lisäksi metsäpinta-ala on vähentynyt jonkin verran asuin-, teollisuus- ja yhdyskuntarakentamisen sekä pellonraivauksen vuoksi.

Yksityismetsien kokonaispinta-alasta noin 68 prosenttia omistetaan yksin tai yhdessä puolison kanssa. Yksityismetsistä yhteismetsäomistuksessa on 6 prosenttia ja kuolinpesien hallussa on 9 prosenttia yksityismetsistä.

Verotusyhtymien omistusosuus on 18 prosenttia.

Metsänomistajien keski-ikä on kahdessa vuodessa noussut 59,5 vuodesta 59,7 vuoteen, eli 0,2 vuotta.

"Tämän kehityksen taittaminen ei ole helppoa. Metsänomistajien keski-iän nousu vääjäämättä vähentää puun myyntejä ja metsänhoitotöitä. Lisäksi uhkana on myös kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen lisääntyminen", sanoo metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula metsäkeskuksesta.

Metsänomistajien sukupuolijakauma on kahden viime vuoden aikana pysynyt käytännössä täysin ennallaan. Metsänomistajista on miehiä 60 prosenttia ja naisia 40 prosenttia.

Pidemmällä aikavälillä naisten osuus metsänomistajista on selvästi kasvanut.

Suurien, yli 50 hehtaarin kokoisten metsänomistusyksiköiden osuus yksityismetsistä on vähentynyt 0,9 prosenttia parin viime vuoden aikana. Noin 65 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta on edelleen näitä suuria tiloja.

Metsäkeskus julkaisee verkkosivuillaan jatkuvasti päivittyvää tilastoa metsän omistuksesta. Uusimmat metsänomistustiedot on poimittu toukokuussa 2021 ja niitä on verrattu vuoden 2019 toukokuun vastaaviin tietoihin.

Lue myös:

Hallitus suitsii metsärahastojen maanhankintaa metsänomistajien toiveiden mukaisesti

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

EU:n metsään liittyvät aloitteet voivat aiheuttaa päänvaivaa metsänomistajalle

Metsänomistajat vaativat alemman tieverkon korjausvelan lyhentämistä 100 miljoonalla eurolla

EU vienyt jo vallan metsissämme

MTK ja Metsäteollisuus harmittelevat luonnonsuojelulain heikkoa valmistelua