Metsä

Maa- ja metsätalouden ilmastotutkimukseen 13 miljoonaa euroa – "Poikkeuksellisen hyvä tilaisuus panostaa käytännön ilmastotoimiin alueilla", sanoo Leppä

Valtiolta lisää rahaa päästövähennys- ja ilmastotutkimukseen. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla..
Johannes Tervo
Uusien käytännönläheisten kehittämishankkeiden toivotaan tukevan erityisesti paikallista ilmastotyötä. Rahaa sitä palveleviin kehityshankkeisiin on haussa noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa uudet rahoitushaut, joilla rahoitetaan maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimikokonaisuuteen liittyviä tutkimus-, innovaatio- ja kehittämishankkeita. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla. Haut aukeavat lokakuun 6. päivä ja ovat avoinna 4.11.2021 asti.

Vuonna 2020 käynnistetyn Hiilestä kiinni -ohjelman tavoitteena on yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittaista päästövähennystä vuoteen 2035 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan nyt haussa olevien uusien käytännönläheisten kehittämishankkeiden toivotaan tukevan erityisesti paikallista ilmastotyötä. Näitä hankkeita rahoitetaan ministeriön tiedotteen mukaan haussa noin kahdeksalla miljoonalla eurolla.

"Kehittämishankkeet voivat esimerkiksi edistää ilmastokestävien ja sopeutumista tukevien maanviljely- ja metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa ja oikeudenmukaista siirtymää. Hankkeet voivat myös ehkäistä metsäkatoa ja turvepeltojen raivausta, ja niissä voidaan kehittää ja pilotoida esimerkiksi turvetuotannosta vapautuvien maiden jatkokäyttöä, kosteikkoviljelyä tai vesitalouden valuma-aluetason toimintamalleja." ministeriö toteaa tiedotteessa.

Tavoitteena rahoittaa myös hiilimarkkinakokeiluja sekä edistää kasvihuonekaasujen sidontakertoimien kehittämistä eri viljelytavoilla ja maalajeilla.

Kehittämishankehaun toivotaan kannustavan toimijoita paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Rahoitusta voidaan myöntää eri sektoreiden toimijoille, muun muassa korkeakouluille, kunnille, maakunnille, Metsähallitukselle, neuvontajärjestöille, oppilaitoksille, paliskunnille, seurakunnille, tutkimusorganisaatioille, yhdistyksille ja virastoille sekä yrityksille.

"Meillä on nyt poikkeuksellisen hyvä tilaisuus panostaa käytännön ilmastotoimiin alueilla. Kyse on maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyden vahvistamisesta, mutta myös alueiden elinvoimasta ja mahdollisuudesta edistää paikallista osaamista ja parhaiden käytäntöjen leviämistä", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

"Toivon haun kannustavan mukaan laajasti eri toimijoita ratkaisemaan käytännössä niitä kysymyksiä, joita maa- ja metsätalouden ympärillä nyt pohditaan", Leppä jatkaa.

Lokakuussa avataan myös täydennyshaku Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan. Tässä ohjelmassa tutkimusta rahoitetaan haussa noin viidellä miljoonalla eurolla. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeissa tulee huomioida myös muun muassa luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ruokaturvaan liittyvät vaikutukset.

"Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on vahvistaa edelleen alan tutkimusta ja uudistumista. Kiinnitämme siksi erityistä huomiota tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden työn tukemiseen. Tarjoamme heille koulutusta erityisesti tutkimuksen vaikuttavuudesta sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen", kertoo tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ohjelmapäällikkö Marjaana Suorsa.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii toteuttamaan lokakuun hakukierroksen yhteydessä myös Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRF) liittyvän ympäristökestävyyttä ja luontopohjaisia ratkaisuja sekä maankäyttösektorin ilmastokestäviä toimenpiteitä edistävien hankkeiden ensimmäisen rahoitushaun. Vielä valmisteilla olevassa haussa on tarkoitus rahoittaa ilmastokestävää metsätaloutta edistäviä hankkeita yhteensä 7 miljoonalla eurolla.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Raiviopelloille ei ole tulossa korvauskelpoisuutta: "Olemassa oleva peltoala turvaa kotimaisen ruuantuotannon jatkuvuuden"

Juha Vidgrén vetämään hevostalouden vastuullisuutta ja elinvoimaa selvittävää työryhmää

Ilmastonmuutos alkaa itsestä

Metsä Groupin tulos liki 2,5-kertaistui – sellu, sahatavara ja kartongit huippuiskussa, mutta pehmopaperit vajosivat tappiolle