Metsä

Kantohintojen nousu kiihdytti puukaupan kesällä ennätysvauhtiin

Metsänomistajien hintaodotukset ovat jakaantuneet poikkeuksellisen selvästi kahtia.
Sanne Katainen
Metsänomistajat ovat myyneet kesän aikana ennätysmääriä puuta.

Metsänomistajat myivät kesällä ennätysmääriä puuta. Puukauppaa on kirittänyt metsäteollisuuden huippusuhdanteesta johtuva kantohintojen nousu.

"Hintatason merkitys puunmyynnissä ja aikomuksissa puunmyyntiin on kasvanut merkittävästi verrattuna viimevuoteen", toteaa tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK:sta.

Kantohintojen nousun puukauppaa kirittävä vaikutus näkyy selvästi MTK:n syksyn metsätutkan vastauksista. Sekä puun hinta että hyvä kysyntä nousivat puukaupan perusteiksi aivan toisella mallilla kuin vuosi sitten.

Karttusen mukaan viime vuonna vain 17 prosenttia metsänomistajista nosti hyvän puun hinnan puukaupan perusteeksi. Tänä syksynä joka toinen metsänomistaja kertoi puun hyvän hinnan kannustaneen tekemään tai suunnittelemaan puukauppaa.

Erityisen tarkasti puun hintoja ovat seuranneet viljelijät.

Metsätutkan perusteella metsänomistajat ovat tyytyväisiä tukin hintojen nousuun. Kuitupuun hintaan tyytyväisyys on matalammalla.

Puun hintojen lisäksi puukauppoja on vilkastuttanut puun hyvä kysyntä. Viime vuonna sen mainitsi 13 prosenttia, nyt 29 prosenttia metsänomistajista.

Viljelijöiden ja yrittäjien vastauksissa nousi esiin myös rahantarve

Ylivoimaisesti tärkeimpänä puukaupan kannustimena metsänomistajat pitivät edelleen metsäsuunnitelman mukaista metsän hoitotarvetta.

Puun kantohintojen kehitys näyttäisi määräävän puukapan vauhdin jatkossakin. Karttusen mukaan lähes puolet metsänomistajista vastasi, että ensi vuoden puunmyyntiaikomukseen vaikuttaa hintataso. Viime vuonna näin arvioi vain kolmannes metsänomistajista.

Vielä tälle vuodelle puukauppoja suunnitteli joka neljäs viljelijä.

Puun hintojen ja metsäteollisuuden tuotteiden vientihintojen kehitystä metsänomistajat ovat seuranneet ilmeisen tarkkaan. Se selittää kahteen suuntaan hajoavia odotuksia.

"Puun hintaodotukset jakaantuvat tällä hetkellä kahtia aiempaa selkeämmin. Osa metsänomistajista arvioi hintatason nousevan ja osa laskevan verrattuna alkuvuoden kantohintoihin."

Tukin hinnan laskua odotti 40 prosenttia metsänomistajista ja nousua 22 prosenttia. Vastaavasti lähes joka toinen metsänomistaja odotti kuitupuun hinnan pysyvän ennallaan. Sen nousua ja laskua odotti kumpaakin noin viidennes metsänomistajista.

Puukaupan vauhti kiihtyi kesällä ennätysvauhtiin. Koko vuoden osalta myyntimäärät ovat lähes huippuvuoden 2018 tasolla.

Kantohintojen nousu ja vilkkaana käyvä puukauppa on aiheuttanut metsänomistajille myös päänvaivaa. Myyntipäätösten teko ja puukauppojen ajoittaminen juuri oikeaan hetkeen ei ole ollut helppoa noususuhdanteessa.

Kovimpia kantohintoja tukista maksettiin kesän korvalla. Syksyä kohti kantohinnat ovat taas vahvistumassa, kun metsäyhtiöt haalivat kelirikkoleimikkoja varastoon.

Karttusen mukaan vilkkaasti käyvä puukauppa on lisännyt metsänomistajien tarvetta metsänhoitoyhdistysten palveluihin.

"”Tarve metsänhoitoyhdistyksien puukaupan palveluihin on kasvanut merkittävästi. Noin 60 - 70 prosenttia kyselyyn vastanneista metsänomistajista kertoi haluavansa tiettyjä puukaupan palveluita omalta metsänhoitoyhdistykseltä, Se on enemmän kuin vuosi sitten."

Metsänomistajat olivat kaivanneet apua puun hintojen ja kysynnän kehityksen seurantaa sekä puukaupan avustamiseen.

Timo Filpus
Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Puukauppa hidastui huipustaan normaalisyksyn vauhtiin – "Pientä sulattelua"

Puukaupan vauhti hidastumassa verrattuna huippuvuoteen 2018 – noin 700 000 kuution viikot jatkuvat

Kuitupuusta saisi paremman hinnan, mutta energiapuuta kertyy enemmän – lue kokeneen puunmyyjän vinkit harvennuspuuston kauppatavan valintaan

Sahat tekevät parasta tulosta 25 vuoteen – huippusuhdanne näkyy myös metsänomistajien tilipussissa