Metsä

Tukeista tulikin tikkuja – lukijat kertovat, mikä puukaupassa meni pieleen

Peräti 30 prosenttia verkkokyselyyn vastanneista oli kokenut epäselvyyksiä puukaupassa. Erimielisyyttä syntyy erityisesti katkonnasta.
Pentti Vänskä
MT:n verkkokyselyyn vastanneista 29 prosenttia oli kokenut epäselvyyksiä puukaupassa. Vastaajista 48 prosenttia ei ollut kohdannut ongelmia. 23 prosenttia vastasi, ettei ollut tehnyt laisinkaan puukauppaa.

MT kysyi heinäkuussa verkossa lukijoiden kokemuksia puukaupasta. Peräti 30 prosenttia vastanneista oli kohdannut hankaluuksia tai epäselvyyksiä kaupanteon yhteydessä. Varsinkin katkonnan moni koki epärehelliseksi.

"Tilasin tukkeja, sain tikkuja", kuten eräs vastaaja kiteyttää harmituksensa.

"Oli sovittu puukauppa, josta piti tulla pylväspuita. Yhtään pylväspuuta ei tullut, eikä meille ilmoitettu asiasta vasta, kun hakkuu oli tehty. Hakkuun jälkeen ilmoittivat, että pylväitä ei olisi saanut ajettua pois."

"Motomies hoiti koivun katkonnan tilaajalle sopivasti; meille kuituna, tilaaja myi naapuriyhtiölle tukkina."

"Kun pituusmitat eivät riitä, tukkiosuutta menee tosi paljon kuitupinoon. Tukin ja kuidun hintaero on runsaat 40 euroa myyjän tappioksi."

"Pitkää katkontalistaa ei ole lupa antaa, vain nopeasti näyttää. Ainoa konsti on tutkia hakkuuta mittojen kanssa, kun tavara on levällään, ja kysyä tarvittaessa perustelut kuskilta katkontaan."

"Korjuun jäljet ja käytetty kalusto on ollut liian isoa harvennuksille."

"Puunostaja tekee mitä tykkää eli katkontatietoja pimitetään ja tukkimittoja käytetään hyvin valikoidusti."

"Metsänhoitoyhdistys ei edes tunne käsitettä jatkuvapeitteinen kasvatus. Aina tarjotaan päätehakkuuta = avohakkuu."

"Vaikka hakkuutöiden tekotavoista sovitaan, niin joka kerta jotain menee väärin tai osa kuvioista jää hakkaamatta."

"Puunostajat raakkaavat laatutukkeja normitukeiksi ilmoittamatta raakkauksen syytä."

"Viime vuosina yleistynyt, että mittoihin on sovittu niin sanotut lyhyet mitat. Käytännössä kyseisiä mittoja ei saa hakata kuin 1–3 prosenttia kokonaismäärästä. Erehdyin kyseiseen ansaan kerran, toista kertaa sitä ei tule tapahtumaan."

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Puukaupan vauhti hidastumassa verrattuna huippuvuoteen 2018 – noin 700 000 kuution viikot jatkuvat

Kuitupuusta saisi paremman hinnan, mutta energiapuuta kertyy enemmän – lue kokeneen puunmyyjän vinkit harvennuspuuston kauppatavan valintaan

Sahat tekevät parasta tulosta 25 vuoteen – huippusuhdanne näkyy myös metsänomistajien tilipussissa

Veitsiluodon paperikoneiden sulkemisesta huolimatta Stora Enson puun ostot jatkuvat lähes entisellään pohjoisessa