Metsä

Seurakunnan päätehakkuu vaihtui luonnonsuojelualueeksi

Savonlinnan seurakunta haki sovitun kaupan puut muualta.
Matti Turtiainen
Vähällä käytöllä olleen partiolaisten majankin tulevaisuus selvinnee, kun Savonlinnan seurakunta valmistelee Metso-alueen tulevaa käyttöä.

Savonlinnan seurakunnan reilu vuosi sitten UPM:n kanssa tekemä 16 hehtaarin päätehakkuukauppa johti lopulta 32 hehtaarin laajuisen suojelualueen perustamiseen. Alueelle haettiin Metso-suojelua ja 5 000 mottia puuta etsittiin ostajalle muualta seurakunnan metsistä.

Savonlinnan seurakunnan reilu vuosi sitten alulle panema päätehakkuu Huosion alueella Savonlinnan kaupungin itäpuolella jäi lopulta tekemättä. Paikallisesti ja valtakunnallisestikin huomiota herättänyt prosessi sai lopulta päätöksensä alkusyksystä, kun seurakunta sopi Etelä-Savon ely-keskuksen kanssa alueen suojelusta Metso-ohjelman kautta.

Suojeltava alue on tosin tuplasti se, mitä päätehakkuualue olisi ollut, eli 32,6 hehtaaria, kertoo Savonlinnan seurakunnan talousjohtaja Heli Muhonen.

”Päätös Pappilanmaa-tilalla sijaitsevan alueen hyväksymisestä Metso-ohjelmaan tuli elokuun puolessa välissä. Suojelusta maksettava korvaus on noin 330 000 euroa.”

Seurakunnan ja UPM:n välillä viime vuoden kesäkuussa tehdyn puukaupan arvioitu kauppasumma olisi ollut 296 000 euroa. Päätehakkuualueen laajuus olisi ollut noin 16 hehtaaria.

Jatkossa Savonlinnan seurakunta aikoo hyödyntää luonnonsuojelualuetta jollain tavoin toiminnassaan, ja sitä varten kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän miettimään alueen mahdollisia käyttömuotoja.

”Huosion alueellahan on jo ns. metsäkirkko eli alue, jossa olemme pitäneet jumalanpalveluksia sekä maja, joka on ollut partiotoiminnan käytössä. Tosin viimeiseen pariin kymmeneen vuoteen partio ei ole toiminut”, Muhonen sanoo.

Seurakunnan omassa päätöksenteossaan keväällä 2020 mutinoitta hyväksymä puukauppa herätti huomiota, sillä noin 150-vuotiasta männikköä kasvava kumpuileva harjukangasmetsä koetaan paikkakunnalla eräänlaiseksi yleiseksi virkistysalueeksi.

Savonlinnalaisten yksityishenkilöiden masinoima pienimuotoinen kansanliike keräsi parikin adressia puolustamaan Huosion metsiä ja sai nopeasti taustavoimakseen Greenpeacen, joka arvosteli seurakunnan puukauppaa omassa blogissaan.

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys puolestaan aktivoitui siinä määrin, että teetti Huosion metsistä viime vuoden syyskuussa luontoarvoselvityksen, jonka se toimitti Etelä-Savon ely-keskukseen. Selvitystä ei tehty pelkästään päätehakkuualueelta vaan yksin tein koko Pappilanmaa-tilan alueelta.

Seurakunta ei pyynnöistä huolimatta saanut tietoa selvityksessä löytyneiden luontoarvojen tarkemmista tiedoista tai sijainneista ja päätyikin tilaamaan erikseen luontoselvityksen ely-keskukselta.

Etelä-Savon ely-keskus toimi asiassa nopeasti, sillä teki selvityksen Huosion alueen luontoarvoista jo syyskuussa. Selvityksen mukaan alueella sijaitsevien kolmen kohteen muodostaman 32,6 hehtaarin kokonaisuuden luonnonsuojelullinen arvo on korkea, ja 75 prosenttia kohteen pinta-alasta täyttää Metso-ohjelman valintaperusteiden I-luokan kriteerit.

Kirkkoneuvoston viime maaliskuussa hyväksymän suojelusopimuksen edellytyksenä oli, että UPM:n kanssa tehty puukauppa saadaan purettua.

”Vältyimme sopimussakolta, kun osoitimme UPM:lle muualta seurakunnan metsistä alkuperäisen sopimuksen mukaisen määrän eli reilut 5000 kuutiota puuta”, Muhonen sanoo.

Tuoreimman suojelualueen jälkeen Savonlinnan seurakunnan 3300 hehtaarin metsäalasta yli kymmenesosa on erilaisten suojelutoimien piirissä.

Natura-verkostoon kuuluvia suojelualueita seurakunnalla on yli 300 hehtaaria, vanhan metsän suojelualuetta noin 40 hehtaaria ja metsä- ja luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja alueita hieman yli 30 hehtaaria.

Matti Turtiainen
Savonlinnan seurakunta Huosio (3): Suojelualueella on vanhaa, mutta sivakkaa mäntymetsää.
Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Mihin Suomen maakunnat käyttävät EU:n aluekehitysvaransa? Seuraava rakennerahastokausi alkaa marraskuun alussa

Yle uutiset: Julkisuudessa spekuloitua Savonlinnan oopperajuhlien siirtämistä elokuulle pidetään mahdottomana – festivaalijohtaja: työvoimaa ei riittäisi

Salama sytytti kerrostalon palamaan Savonlinnassa – toistakymmentä asukasta evakuoitiin, viisi sairaalahoitoon

Kesämökki on toinen koti ja melkein loputon remonttiprojekti – ”Kun on isot kiinteistöt, niin aina vuosittain tulee eteen joku remppa"