Metsä

Sahat tekevät parasta tulosta 25 vuoteen – huippusuhdanne näkyy myös metsänomistajien tilipussissa

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsänomistajien kantorahat nousevat tukin vetäminä 2,2 miljardiin euroon.
Miska Puumala
Sahat tekevät tänä vuonna huipputuloksen, mikä on paisuttanut myös metsänomistajien tilipusseja. Kuvassa Martti Ohtonen tukinlajittelussa Kuhmo Oy:llä.

Metsäalan huippusuhdanne näkyy tänä vuonna etenkin sahoilla ja kartonkitehtailla, mutta myös sellun valmistus on poikkeuksellisen kannattavaa, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) suhdanne-ennuste.

Luken mukaan kartonkiteollisuus tekee tänä vuonna kaikkien aikojen parasta tulosta eikä sellutehtaiden tuloksessakaan ole valittamista. Kaikista kovinta tulosta historiaansa nähden tekee kuitenkin sahateollisuus, jonka liiketulos nousee 10‒15 prosenttiin.

Tällaista tuloskuntoa ei ole alalla nähty 25 vuoteen.

Aivan pelkkää auvoa metsäteollisuuden taival ei tänäkään vuonna ole. Perinteisen paperintuotannon kannattavuus kyntää kuluvana vuonna syvemmällä kuin vuosikymmeniin.

Koronasta ja verkkokaupan kasvusta johtuva pakkaustarpeen kasvu nostaa kartongin jo tänä vuonna paperin ohi Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuuden vientituotteeksi. Kartongin tuotanto- ja vientimäärät sekä viennin yksikköhinta nousevat hieman myös ensi vuonna.

Kartonki jää ensi vuoden ainoaksi varsinaiseksi valopilkuksi. Sen sijaan sellun ja sahatavaran hinnat laskevat, mikä syö niiden tuotannon kannattavuutta.

Näkyvissä on myös kustannusten nousua.

Vaikka ensi vuodesta ei ole tulossa aivan tämän veroista, metsäteollisuuden suhdanneodotukset pysyvät vähintään kohtuullisina. Se johtuu tämän vuoden korkeasta lähtötasosta.

Varsinaisesta ahdingosta voidaan puhua ainoastaan paino- ja kirjoituspaperien osalta.

Huippusuhdanne näkyy tänä vuonna metsänomistajien tilipussissa. Lisääntyvät hakkuut ja kantohintojen nousu kasvattavat yksityismetsien bruttokantorahatulot 2,2 miljardiin euroon.

Teollisuuspuun hakkuiden Luke odottaa nousevan tänä vuonna lähes 67 miljoonaan kuutioon. Havutukkien koko vuoden keskimääräisen kantohinta nousu on Luken arvion mukaan tänä vuonna 10–11 prosenttia ja kuitupuiden 4–6 prosenttia.

Ensi vuonna metsistä hakataan suunnilleen saman verran puuta. Hakkuita pitää yllä sahateollisuuden kapasiteetin kasvu ja puun tuonnin väheneminen Venäjältä.

Sahatavaran hinnan lasku pudottaa havutukkien kantohintoja 4–7 prosenttia. Vastaavasti sellun hinnan heikentyminen laskee kuitupuiden kantohintoja 3–4 prosenttia.

Kantohintojen lasku pudottaa metsänomistajien puunmyyntitulot 2 miljardiin euroon.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Puukaupan vauhti hidastumassa verrattuna huippuvuoteen 2018 – noin 700 000 kuution viikot jatkuvat

Kuitupuusta saisi paremman hinnan, mutta energiapuuta kertyy enemmän – lue kokeneen puunmyyjän vinkit harvennuspuuston kauppatavan valintaan

Kartellitutkimusten laajuus vielä epäselvä – kilpailuviranomaiset epäilevät sellumarkkinoiden kartellia useissa Euroopan maissa, näin suuria mahdolliset rangaistusmaksut voisivat olla

EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut