Metsä

"Liikenteen sähköistyminen muuttaa näkemystä siten, että ihmisten ei tarvitse aina asua radanvarressa" – Hirsitaloteollisuus haluaa lisää tontteja hiiltä sitovalle pientalorakentamiselle

Hirsitaloteollisuuden mukaan valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten pitää ottaa huomioon myös ihmisten halu asua omakotitaloissa.
Kari Salonen
Pientaloihin käytetään Hirsitaloteollisuuden mukaan suhteessa ylivoimaisesti eniten puuta, joten pientalorakentaminen on ympäristön ja rakentamisen kotimaisuusasteen kannalta kestävä ratkaisu.

Hirsitaloteollisuus haluaa, että valtion maankäytön-, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL-sopimukset) kiinnittäisivät enemmän huomiota pientalorakentamisen mahdollisuuksiin kuntien ilmastotyössä.

MAL-sopimukset edellyttävät puurakentamisen osuuden nostamista nykyisestä. Tavoite on edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta. Hirsitaloteollisuuden mukaan MAL-sopimuksissa rakentamisen tukitoimet keskittyvät kuitenkin vain kerrostalorakentamiseen, vaikka pientalot 90 prosenttisesti puurakenteisina olisivat tehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta.

"Pientaloille tarvitaan rakennuspaikkoja. Haluaisimme, että kunnat tukevat sitä kaavoittamalla tarpeeksi omakotitalotontteja. Pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa etenkin niistä on huutava pula", sanoo Hirsitaloteollisuuden puheenjohtaja Marko Saarelainen.

Tiiviin kaupunkirakenteen tukemista on pitkään perusteltu ympäristösyillä. Hirstitaloteollisuuden mukaan ympäristöhyötyjä saataisiin kuitenkin myös puuvaltaisella pientalorakentamisella. Järjestön mukaan suomalaisen keskikokoisen (145m2) hirsiomakotitalon puuosat sitovat hiilidioksidia yli 30 000 kiloa. Tämä hiilidioksidivarasto kompensoi perheen polttomoottoriauton käyttöä yli 15 vuoden ajan, jos vuotuinen ajomatka on 14 000 km ja auton CO2-päästötaso 135 grammaa.

"Liikenteen sähköistyminen muuttaa näkemystä siten, että ihmisten ei tarvitse aina asua radanvarressa", Saarelainen sanoo.

”Kaavoittamalla halutuille asuinalueille enemmän tontteja pientalorakentamiseen voidaan sekä toteuttaa kansalaisten asuintoiveita että hillitä ilmastonmuutosta.”

Hirsitaloteollisuus on koolla torstaina ja perjantaina syysseminaarissa Tuusulassa. Seminaarissa käsitellään muuttuvaa rakentamisen toimintaympäristöä ja hirsirakentamisen kilpailukykyä. Lisäksi pohditaan keinoja pientalorakentamisen saamiseksi uuteen nousuun.

Yhtenä teemana on myös kiertotalous ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö. Alan mukaan hirsitalot edustavat kiertotalouden toteutumista parhaimmillaan.

”Hirsiseinä ilman lisäeristystä on sataprosenttisesti uudelleen hyödynnettävissä. Hirsirakennus säilyy useita satoja vuosia, ja hirret voidaan hyödyntää myöhemmin muihin käyttökohteisiin – esimerkkejä hirsirakennuksen uudelleenkäytöstä löytyy Suomesta lukuisia”, sanoo Hirsitaloteollisuuden toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Nuoret rakensivat sammalella tilkityn eräpirtin omien suunnitelmien mukaisesti

Lidl avaa ensimmäisen puurakenteisen myymälänsä Suomessa Riihimäelle

Puuteollisuus: Kuntien päättäjät suosivat puurakentamista lähes yksimielisesti, virkamiehet empivät

Aarre: Korona-aika on kasvattanut valmistalojen kysyntää – puun hinnannousu on kuitenkin jäänyt valmistajien tappioksi