Metsä

Arvo yli kahteen miljardiin – Tornator nostaa jälleen metsiensä käypää arvoa

Muun muassa puun hinnannousu ja uudet puuston kasvumallit nostavat metsien arvostusta.
Tornatorilla on Suomessa metsää noin 643 000 hehtaaria. Yhtiö syntyi parikymmentä vuotta sitten, kun Stora Enso siirsi metsäomaisuutensa uuteen yhtiöön.

Suomen suurimman yksityisen metsien omistajan Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee yli kahden miljardin euron. Yhtiö omistaa Suomessa on metsää noin 643 000 hehtaaria.

Tornator kertoo, että sen Suomen metsien biologisten hyödykkeiden tasearvo viime vuoden lopussa oli noin 1 671 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan metsien arvo on arvostuksen päivityksen jälkeen noin 2 008 miljoonaa euroa, eli noin 3 120 euroa per hehtaari. Käyvän arvon määrityksen Tornatorille tekee ulkopuolinen arvioitsija Indufor Oy.

Tornator nosti myös viime vuonna metsiensä tasearvoa, tuolloin yhtiön koko metsäomaisuuden osalta. Tornatorilla on Suomen lisäksi metsää myös Virossa ja Romaniassa.

Yhtiön mukaan metsien nyt tehdyn käyvän arvon nousun taustalla on useita tekijöitä. Puuston kasvun verifioinnissa yhtiö otti käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumallit. Ne osoittivat puuston järeytymisen olevan nopeampaa kuin viisi vuotta sitten tehty aiempi arvio.

Lisäksi onnistunut uusien metsien hankinta on lisännyt tulevia hakkuumääriä ja puun markkinahintojen nousu vaikutti positiivisesti tuleviin kassavirtaennusteisiin.

"Tornatorin metsät ovat erinomainen esimerkki siitä, miten kestävän metsätalouden keinoin pystytään lisäämään positiivisia ilmastovaikutuksia, edistämään luonnon monimuotoisuutta sekä parantamaan yhtiön kykyä tuottaa taloudellista lisäarvoa", Tornator toteaa tiedotteessaan.

Tornator käyttää metsiensä arvostamiseen diskontattujen kassavirtojen menetelmää. Tulevien kassavirtojen diskonttaamisessa käytetty reaalinen diskonttokorko verojen jälkeen pysyi muuttumattomana 3,25 prosentissa.

Metsien käyvän arvon nousu parantaa merkittävästi Tornatorin vuoden 2021 tulosta käyvin arvoin mitattuna.

Yhtiön pääomistajia ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

5 000 hehtaaria suojelua, 3 000 hehtaaria ennallistusta ja vähintään 200 parantamishanketta – Tornator julkisti uuden monimuotoisuusohjelmansa

Tornatorin mukaan tuhopuun vyöry on kääntymässä vahingoittumattoman puun pulaksi Keski-Euroopassa

Tornator teki kaikkien aikojen parhaan tuloksen – korona vauhditti tonttikauppaa

Maailman suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Stora Enso hakee lisää tuottoa miljardimetsistään – "Metsät eivät ole vain raaka-aineen lähde"