Metsä

Vakuutusyhtiöt takovat tuottoa luonnon monimuotoisuudella – suomalaisyhtiön rahasto ostaa ja vuokraa metsiä FSC-suojelualueiksi

Dasos Capitalin rahasto teki metsäluonnon monimuotoisuudesta sijoituskohteen. Palvelu hyödyttää Metsä Groupin FSC-ryhmään kuuluvia metsänomistajia.
Petteri Kivimäki
Juho Laitinen kulkee keuruulaisella metsätilalla, joka kuuluu Dasos Habitat Fundin rahastoon ja Metsä Groupin sopimusasiakkailleen tarjoamaan FSC Luontokohdepalveluun.

Sijoituspalveluyhtiö Dasos Capitalin rahasto Dasos Habitat Fund on noussut kaikessa hiljaisuudessa merkittäväksi metsien suojelijaksi.

Viime vuonna sen hankkima metsäala ylsi yli puoleen valtion rahoittaman monimuotoisuusohjelma METSOn vuoden 2020 pinta-alasta, kertoo Tapani Pahkasalo Dasosilta. Tarkkoja lukujaan rahasto ei kerro julkisuuteen. Rahasto toimii myös Suomen ulkopuolella.

METSOn kautta päätyi viime vuonna pysyvään suojeluun 5 500 hehtaaria metsää.

Dasos Habitat Fund perustettiin loppuvuodesta 2019. Rahaston tähän saakka hankkimat metsät perustuvat osin yhteistyöhön Metsä Groupin ja FSC-metsäsertifioinnin kanssa, joka alkoi tammikuussa 2020.

Suomen FSC-sertifikaatti edellyttää metsänomistajan rauhoittavan viisi prosenttia tilansa pinta-alasta metsätalouskäytön ulkopuolelle. Monella tilalla ei kuitenkaan ole vaadittua määrää luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita. Sen sijaan, että pinta-alavelvoitteen täyttämiseksi suojeltaisiin talousmetsää, metsänomistaja voi täyttää sertifikaatin vaatiman suojelualan rahaston kautta. Metsä Group tarjoaa suojelua FSC Luontokohdepalvelun kautta sopimusasiakkailleen.

Vuoden alussa Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin kuului 170 000 hehtaaria metsätalousmaata. Suurimmalla osalla metsätiloista noin puolet FSC:n vaatimasta suojelualasta löytyy valmiiksi esimerkiksi metsälaissa mainittujen arvokkaiden elinympäristöjen kautta.

Rahastoyhteistyö lisää FSC:n houkuttelevuutta, kun suojeluun ei tarvita metsää, johon metsänomistaja on tehnyt investointeja vaikkapa metsäteihin tai taimikonhoitoon.

"Meidän FSC-ryhmään liittyneiden metsänomistajien määrä on lisääntynyt. Yksi syy tähän on luontokohdepalvelu, mutta se ei ole ainoa tekijä", asiakaspäällikkö Juho Laitinen Metsä Groupista sanoo.

Petteri Kivimäki
Suojeltuun metsätilaan kuuluu myös kaistale järvenrantaa.

Rahaston perustamisen taustalla on oivallus, että luonnon monimuotoisuudelle on markkinoilla kysyntää, joka voidaan kanavoida rahavirroiksi. Kuluttajien kestävistä metsätuotteista maksaman lisähinnan ei kuitenkaan pitäisi jäädä sertifiointikoneistoon, vaan metsänomistajan kuuluu saada osansa.

"Kuluttajan maksama korvaus suojelutyöstä kuuluu metsänomistajalle. Pystymme alentamaan metsänomistajan kustannuksia, kun tavalliset talousmetsät pysyvät tuotantokäytössä. Näin suojelu on metsänomistajalle kannattavaa", Pahkasalo toteaa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on järkevää suojella pienten talousmetsälänttien sijaan suuria yhtenäisiä alueita, joilla suojeluarvoja on jo valmiiksi. Rahaston suojelemat metsäalueet ovat keskimäärin 40 kertaa laajempia kuin yksityismetsien FSC-suojelualueet. Pinta-alasta 51 prosenttia on yli 65-vuotiasta metsää.

Palvelun pinta-alaan lasketaan vain metsämaa, ja suojelun on oltava aidosti lisäistä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi lailla jo suojeltuja alueita ei lueta mukaan. Metsätilojen hankinnassa pyritään myös muodostamaan toisiinsa kytkeytyneiden suojelualueiden verkostoa.

"Emme ole ostaneet avosoita Lapista, vaan luontoarvoiltaan parhaita vanhoja, hakkuukypsiä metsiä."

Pahkasalon mukaan luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsätiloja on ollut hyvin tarjolla.

"Monet metsänomistajat ovat tehneet merkittäviä vapaaehtoisia suojelupäätöksiä. He ovat avoimia aloitteille, joilla metsiä saadaan suojeltua."

Dasos Habitat Fund pyrkii ostamaan metsiä eri puolilta Suomea. Periaatteena on, että suojeluun päätyy metsää samalta suuralueelta, jolla luontokohdepalvelua käyttävän metsänomistajan tila sijaitsee. Aluejako noudattaa valtion metsälaissa käyttämää jakoa eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen Suomeen.

Virallisissa suojelutilastoissa rahaston hankkimat metsät eivät näy, sillä metsiä ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla.

Uusi ostaja on jo tullut tunnetuksi markkinoilla. Tarjouksia myytävistä metsätiloista tulee Dasosin rahastolle usein suoraan välittäjiltä.

Rahaston sijoittajia ovat LähiTapiola, työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Suomen kulttuurirahasto. Pahkasalo luonnehtii sijoittajia kärsivällisen pääoman toimijoiksi, jotka arvostavat tuoton lisäksi sijoituksen vaikuttavuutta.

Petteri Kivimäki
Luontokohdepalvelu on lisännyt FSC-sertifioinnin houkuttelevuutta Metsä Groupin sopimusasiakkaille. Se ei ole kuitenkaan ainoa tekijä FSC:n kasvaneen suosion taustalla, Juho Laitinen kertoo.

Dasos Habitat Fund -rahasto tavoittelee jalansijaa seuraavaksi Irlannista.

"Habitaattirahaston toimintaa voidaan sovittaa mihin tahansa maahan tai maantieteeseen, mutta logiikka on eri maissa erilainen", Petteri Seppänen Dasosilta toteaa.

Dasos Capital on toiminut Irlannissa noin seitsemän vuoden ajan metsäsijoittajana sijoitusrahastojensa kautta. Vähämetsäisen maan metsäpinta-ala kasvaa vuosittain tuhansilla hehtaareilla. Yleisimmin kyse on sitkankuusiviljelmistä.

Irlannissa laki velvoittaa metsänomistajia kasvattamaan kuusikoiden rinnalla tietyn osuuden paikallisia lehtipuita. Rahasto tuo suojeluun saman mittakaavaedun kuin Suomen FSC-yhteistyössä. Suurten, yhtenäisten alueiden suojelu on sekä kustannusten että luonnonsuojelun tavoitteiden kannalta järkevämpää kuin jokaisen metsänomistajan vastuulle hajautettu järjestelmä.

Seppäsen mukaan rahasto on Irlannissa vielä liiketoiminnan kehitysvaiheessa. Monimuotoisuuden lisäksi hiilensidonta on rahastolle yksi tulonlähde.

Lue myös:

Metsä Group ja Dasosin rahasto hankkivat arvokkaita luontokohteita FSC-sertifioinnista kiinnostuneille Metsä Groupin omistajajäsenille

Dasos Capital Oy

  • Dasos Capital Oy on suomalainen rahastoyhtiö, joka keskittyy metsäsijoitusten, luontokohteiden, puurakenteisten kiinteistöjen ja metsähiilinielujen hallinnointiin ja arvon kehittämiseen Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla.
  • Dasos Capital hallinnoi sijoituksia yli 1,3 miljardin euron arvosta. Yritys on toimialansa johtava toimija Euroopassa ja lukeutuu maailmanlaajuisesti suurimpiin metsäsijoittamisen ja puurakentamisen varainhoitajiin.
Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

FSC-sertifioinnin perusta on laho

MTK ja Suomen yhteismetsät ry: Suojeluvaatimukset rajoittavat yhteismetsien käyttöä

"Arvot metsätaloudessa muuttuvat, on elettävä ajassa" – luomusertifioinnin hankkinut yhteismetsä haluaa avata uusia polkuja

Taimia uhkaavat monenlaiset tuhot – Aarre: Näin tunnistat ahavatuhon