Metsä

Aarre: Rahastoista on muutamassa vuodessa tullut merkittäviä metsän ostajia – rahastojen mahdollisuutta hyödyntää metsävähennystä rajoitetaan ensi vuoden alusta

Metsärahastot ovat nousseet isoiksi metsänostajiksi etenkin Kainuussa ja Lapissa. Samaan aikaan yhä harvempi hehtaari päätyy yksityiselle ostajalle.
Petteri Kivimäki
Metsänomistajia on Suomessa noin 600 000. Yksityiset metsänomistajat omistavat metsäpinta-alasta 60 prosenttia, valtio 26 prosenttia ja metsäteollisuus yhdeksän prosenttia.

Suomen metsäkeskuksen tilastojen mukaan yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt parin viime vuoden aikana merkittävästi. Väheneminen johtuu pääosin siitä, että yksityiset metsänomistajat ovat myyneet metsiään metsärahastoille, yh­tiöille ja säätiöille.

Pellervon taloustutkimuksessa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään metsärahastojen toimintaa kiinteistömarkkinoiden osana. Suomeen on rekisteröity 14 metsärahastoa. Metsäekonomisti Matti Valonen päättelee metsärahastojen osavuotiskatsauksista, että rahastot tekevät nyt metsätilakauppoja varovammin kuin vielä vuosi pari sitten.

Myös Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Esa-Jussi Viitala olettaa metsärahastojen metsätilakauppojen vähenevän, koska hinnat ovat niin korkeat.

Rahastojen osuus Suomen metsä­pinta-alasta on vielä pieni, mutta kasvuvauhti on ollut nopea. Viime vuonna rahastojen ja yhtiöiden yhteinen osuus ylitti ensimmäisen kerran puolet metsätilaostojen kauppasummasta.

Kansainväliset rahastot ovat tehneet Suomessa vähän metsätilakauppoja, mutta kaupat ovat olleet isoja. Kun Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen tutkivat näitä rahastoja joitakin vuosia sitten, ne hyödynsivät aggressiivista verosuunnittelua.

”On viitteitä, että sama meno jatkuu. Suomen verolakien porsaanreiät pitäisi tukkia myös ulkomaille rekisteröidyiltä metsärahastoilta.”

Jotkin metsärahastot ovat keventäneet verotustaan perustamalla yhteismetsiä.

Syyskuun budjettiriihessä hallitus päätti, että yhteismetsiksi naamioidut metsärahastot eivät enää saa hyödyntää luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja yhteismetsille tarkoitettua 60 prosentin suuruista metsävähennystä puunmyyntituloista.

Yhteismetsällä on jatkossa oikeus metsävähennykseen vain, jos sen osakaskunnan osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien omistuksessa. Muutos tulee voimaan vuoden 2022 alussa.

Miten rahastojen omistamia metsiä käsitellään? Miksi juuri Kainuu ja Lappi kiinnostavat rahastoja? Lue koko juttu Aarteen sivuilta!

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Lukijalta: On ongelma, että päästökaupan rahat eivät mene hiilinielujen omistajille – rahavirta pitää saada Suomeen ja metsänomistajille

Analyysi: Puuntuotanto ei kiinnosta kaikkia metsänomistajia ja yhä harvempi uskoo metsänhoidon hyviin vaikutuksiin – luontokadosta huolissaan oleville tarvitaan palveluja

Suomessa riista nähdään vain harvoin resurssina – matka kohti modernia riistataloutta on kuitenkin alkanut

Metsien tulevaisuus näyttää hyvältä