Metsä

Metsähallitus vaatii kartellikorvauksia hovioikeudessa aiempaa vähemmän

Kauppojen vanheneminen pienensi vaadittavan korvaussumman 160 miljoonasta 125 miljoonaan euroon.
Jaana Kankaanpää
Metsähallituksen vahingonkorvauskanteiden pääkäsittely alkoi maanantaina Helsingin hovioikeudessa.

Metsähallitus vaatii kolmelta metsäyhtiöltä 125 miljoonan euron vahingonkorvauksia yhtiöiden muodostaman kartellin aiheuttamista puukauppatulojen menetyksistä.

Metsähallituksen vahingonkorvauskanteiden pääkäsittely alkoi maanantaina Helsingin hovioikeudessa.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kesäkuussa 2016 Metsähallituksen korvausvaatimukset, jonka jälkeen Metsähallitus päätti valittaa ratkaisusta hovioikeuteen.

Korvauksia Metsähallitus hakee Metsäliiton, Stora Enson ja UPM:n kanssa vuosina 1998–2004 tehdyistä puukaupoista.

Aiemmin käräjäoikeudessa Metsähallitus vaati 160 miljoonan euron korvauksia. Syy vaaditun summan pienenemiseen 125 miljoonaan euroon on kauppojen vanheneminen.

Markkinaoikeus katsoi vuonna 2009 antamassaan päätöksessä metsäyhtiöiden syyllistyneen lainvastaiseen toimintaan puumarkkinoilla vuosina 1997–2004. Korkein oikeus linjasi vuoden 2016 helmikuussa, että mahdollisten vahingonkorvausten kannalta ennen lokakuun alkua vuonna 1998 tehdyt kaupat ovat kuitenkin vanhentuneita.

Hovioikeuden valmistelevassa istunnossa elokuussa todettiin, että osapuolet eivät näe edellytyksiä sovintoratkaisuun.

Oikeudenkäynti hovioikeudessa tulee olemaan pitkä. Se kestää ensi tammikuun lopulle. Istuntopäiviä on varattu 41.

Hovioikeudessa kuullaan todistajina paljon samoja todistajia kuin käräjäoikeudessa.

Kartelli painoi Metsähallituksen mukaan mäntykuitupuun hintaa 18,3 prosenttia, kuusikuidun 15,5 ja koivukuidun 12,4. Mäntytukin kohdalla vahinkoprosentti oli Metsähallituksen mukaan 4,2, kuusitukin 8,7 ja koivutukin 25,5.

Metsähallituksen lisäksi vahingonkorvauksia metsäyhtiöiltä ovat hakeneet Helsingin käräjäoikeudessa Suuri Savotta -kanneryhmän liki 500 metsänomistajaa sekä 32 kuntaa.

Käräjäoikeus hylkäsi Suuren Savotan noin 12 miljoonan euron vaatimukset elokuun lopussa. Kuntien yhteensä noin kuuden miljoonan euron vaatimuksista käräjäoikeuden on määrä antaa päätös myöhemmin tänä syksynä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Korkein oikeus pani pisteen puukartellikäräjille – Metsähallitus olisi pitänyt tärkeänä asian käsittelyä maan korkeimmassa oikeusistuimessa

Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen puukartellin vahingonkorvauksista

Metsähallitus hakee valituslupaa korkeimpaan oikeuteen vain mäntykuitupuun osalta – korvausvaatimus kartelliyhtiöille 60 miljoonaa euroa

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI