Metsä

24 kerrosta puusta – Tiedätkö minne rakennetaan maailman korkeinta puukerrostaloa?

Taloon tulee 24 kerrosta ja sillä on korkeutta 84 metriä. Painumisen takia talo on teräsbetonivahvisteinen.
Wieniin rakennetaan 84 metriä korkeaa puukerrostaloa.

Maailman korkeinta puukerrostaloa pystytetään parhaillaan Wienin esikaupunkiin. Se ei ole sattumaa, sillä Keski-Eurooppaa ja etenkin Itävaltaa, Sveitsiä ja Saksaa on pidetty teollisen puurakentamisen edelläkävijöinä.

Ennätysrakennuksen nimi on HoHo – Holzhochhaus. Siinä on kolme vierekkäistä tornia, joista korkein yltää 84 metriin. Kerroksia on 24.

Alimmat kerrokset on varattu liiketiloille, keskikerrokset toimistoille. Ylimpiin kerroksiin on suunniteltu hotellia ja huoneistohotellia.

Vaikka asuntoja ei rakennukseen tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tule, tilat ovat muunneltavia.

HoHo:ta tarjottiin myös Lontoosta muuttavan Euroopan lääkeviraston toimitilaksi.

Itävaltalaisten ajatus on rakentaa eräänlainen majakka, joka antaisi myönteisen leiman koko uudelle Seestadt-Aspernin asuin- ja toimistoalueelle. Se muistuttaa hämmästyttävän paljon Helsingin suurta asuinrakentamiskohdetta, Jätkäsaarta.

Uuden alueen kehittäminen aloitettiin seitsemän vuotta sitten rakentamalla alaville pelloille ja entisen lentokentän alueelle metrolinja, jolla pääsee Wienin keskustaan vajaassa puolessa tunnissa.

HoHo on teknisesti erittäin vaativa rakennuskohde. Itävaltalaiset insinöörit ovat joutuneet etsimään uusia ratkaisuja, joilla yhdistää erilaisia rakennusmateriaaleja.

Puun ongelma on, että se painuu kasaan. Painuman suuruus näin korkeassa rakennuksessa on osin kysymysmerkki. Käytäntö osoittaa, miten mallinnukset ja laskelmat pitävät paikkansa.

Rakennuksessa käytettävä puutavara ja puuelementit tulevat paikallisilta toimittajilta. Tavallista suuremmat puuelementit olivat aluksi suunnitelmissa, mutta niistä päätettiin luopua käsittely- ja kuljetusongelmien vuoksi.

Puun mittatarkkuuden kanssa joudutaan tekemään jatkuvasti töitä. Tarkkuuksia ja niiden toleransseja täsmennetään projektin edetessä yhdessä valvovien viranomaisten kanssa.

Myös sää asettaa omat haasteensa rakentamiselle. Koska kohdetta ei huputeta, puuelementtien asennukset joudutaan aina pysäyttämään sateen tullen.

Kyseessä on ainutlaatuinen hanke, joten rakennuttajalta ja investoijilta vaaditaan riskinsietokykyä ja syviä taskuja. Rahoittajana onkin tunnettu itävaltalainen kiinteistösijoittaja Günter Kerbler kumppaneineen. Rakennuksen kustannusarvio on 65 miljoonaa euroa.

Alun perin kerrostalon piti valmistua jo tämän vuoden aikana, mutta puuelementtien asennukseen päästiin vasta pari kuukautta sitten.

Kokemusten kartuttamiseksi puurakenteiden pystytys on aloitettu matalimmasta tornista. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, pystytyksen tulisi edetä nopeasti.

HoHo on niin korkea, että sen perusrunko on tehty osin teräsbetonista. Myös jotkin palkkirakenteet joudutaan tekemään betonista, koska puu ei olisi riittävän vahvaa. Lattiat rakennetaan puun ja betonin yhdistelmämateriaaleista riittävän äänieristyksen saamiseksi.

Vaikka rakennukseen käytetään runsaasti puuta, kaikkiaan 3 600 kuutiometriä, käytännössä kyse on eräänlaisesta hybridirakennuksesta. Rakennuksen maanpäällisestä osasta 75 prosenttia on puuta, loput pääasiassa teräsbetonia.

Puurakentamista on pyritty voimakkaasti edistämään Itävallassa, mutta silti puisia kerrostaloja on Wienin alueella vielä vähän. Maaseudulla puurakentaminen on yleisempää, mutta siellä kyse on lähinnä pientaloista ja vapaa-ajanrakennuksista.

Myös Suomessa puurakentaminen on kiinnittynyt vahvasti pientalorakentamiseen.

Kun sen määrä on kaupungistumisen edetessä laskenut jyrkästi, on romahtanut myös sahatavaran kotimaan käyttö. Kymmenen vuotta sitten Suomessa käytettiin sahatavaraa noin kuutiometri asukasta vuodessa mutta nykyään enää vajaa 0,6 kuutiometriä.

Itävallassa lukema on 2000-luvulla vaihdellut 0,6:n ja 0,7:n kuutiometrin välillä.

Puun käyttö rakentamisessa voi yleistyä jatkossa Suomessa, mutta edes puunkäytön entiselle tasolle pääseminen vaatisi, että puukerrostaloja rakennettaisiin aivan eri tahtiin kuin mitä tällä hetkellä tehdään.

Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla kaavoittajat ovat villiintyneet korkeista rakennuksista. Kovin viehättäviksi niitä voi harvoin kutsua. Jospa olisi aika kokeilla tehdä niitä teräksen ja betonin lisäksi myös puusta?

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Kunnat suhtautuvat puurakentamiseen myönteisesti – osuus kaikesta uudisrakentamisesta halutaan nostaa 45 prosenttiin

Aaltojen bongaus helpottuu entisestään: Alvar Aalto Route valittiin Euroopan neuvoston kulttuurireittien joukkoon ensimmäisenä Suomesta

Tutkimus: "Puisesta kerrostaloasunnosta ollaan valmiita maksamaan kymmenen prosenttia tavallista enemmän Helsingissä

Maalla käy vilske monella rintamalla