Metsä

MTK tyrmää metsäkonetiedon käyttösopimuksen

Metsänomistajat sivuutettiin täysin heitä koskevan tiedon käytöstä päätettäessä.
Jarmo Palokallio
MTK ei hyväksy metsäkonetiedon omistuksesta ja käytöstä tehtyä sopimusta.

Metsäyhtiöt, koneyrittäjät ja konevalmistajat ovat sopineet metsäkoneiden keräämän tiedon omistuksesta ja käytöstä. MTK:n mukaan metsänomistajat on sivuutettu sopimuksessa täysin, joten heidän näkökulmastaan mitään sopimusta metsäkonetiedon käytöstä ei ole olemassa.

Sopijoiden tavoitteena on ollut metsäkoneiden keräämän tiedon omistuksen ja käytön pelisääntöjen selkeyttäminen. Samalla on haluttu edistää metsäkonetietoon perustuvien sovellusten rakentamista ja palvelujen tuottamista alan toimijoita varten.

"Metsätiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistaa puuhuollon tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisen ja puun jalostusarvon lisäämisen. Puustoa sekä maasto- ja tiestöolosuhteita koskevaa tietoa on saatavissa monista julkisista ja yksityisistä tietolähteistä", sopijaosapuolet kertovat.

Keskeinen tietolähde tuolle kaikelle on metsäkoneiden metsätöiden yhteydessä keräämä tieto.

"Meitä ei ole asian tiimoilta edes vaivauduttu kuulemaan, mukana olosta puhumattakaan, vaikka asiasta on mainittu! Tämä kuvastaa hyvin asenteita, joiden mukaan metsänomistajalla ei ole mitään tekemistä omista metsistään kerättyjen tietojen kanssa", toteaa metsäjohtaja Juha Hakkarainen MTK:sta.

Suosituksen laadinta käynnistyi osana maa- ja metsätalousministeriön johdolla laadittavaa ”Toteutustieto osaksi metsävaratietoa”-suositusta, jonka tarkoituksena on edistää metsätöiden yhteydessä tuotettavan tiedon hyödyntämistä metsävaratiedon ajantasaistuksessa.

Hakkaraisen mukaan MMM:n kärkihankeen ohjausryhmässä on todettu, että hanke tai sopimus ei koske jäävää puustoa ja siitä kerättävää tietoa. Nyt laaditun sopimuksen mukaan se näyttää sitä kuitenkin koskevan.

Suositusteksti löytyy täältä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistajan rahan tarve vauhdittaa joka kolmatta puukauppaa

Hämeen maaseutunuoret muistuttavat kotimaisen ruuan arvosta: "Toivomme, etteivät vaalilupaukset jää tyhjiksi"

MTK ja kesäaika