Metsä

EU:ssa sopu 2030-ilmastotavoitteiden jaosta jäsenmaiden kesken – Suomen vähennettävä päästöjä 39 prosenttia

Prosentuaalinen vähennys määräytyy pääasiassa maiden bruttokansantuotteen mukaan.
Jaana Kankaanpää
Velvoite koskee päästökaupan ulkopuolisia aloja, eli liikennettä, maataloutta, rakennusten lämmitystä ja jätehuoltoa.

EU:n jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät tänään alustavaan sopuun EU:n vuoteen 2030 saakka ulottuvan ilmastopaketin taakanjaosta päästökaupan ulkopuolisilla aloilla.

Taakanjakoasetuksen mukaan Suomeen on vähennettävä päästöjään vähintään 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

"Sopu on merkittävä askel Pariisin sopimuksen toimeenpanemiseksi EU-tasolla. Suomen päästövähennysvelvoite on yksi EU:n tiukimpia. Tarvittavia toimia on kuitenkin jo hahmoteltu ilmastolain edellyttämässä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, joka on nyt eduskunnan käsiteltävänä", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo.

Velvoite koskee päästökaupan ulkopuolisia aloja, eli liikennettä, maataloutta, rakennusten lämmitystä ja jätehuoltoa. Näiden alojen yhteenlasketut päästöt ovat viime vuosina olleet Suomessa noin 30 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, ja uuden asetuksen mukaan päästöjä on vähennettävä noin 20 miljoonaan tonniin vuodessa 2030 mennessä.

Keskeisiä neuvottelukysymyksiä olivat vuosittaisen päästövähennyspolun laskenta sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat joustokeinot.

Päästövähennyspolun lähtöpistettä päätettiin aikaistaa seitsemällä kuukaudella vuoden 2019 kesäkuun alkuun parlamentin vaatiessa alun perin kahden vuoden aikaistusta komission ehdottamaan lähtöpisteeseen.

Päästövähennyspolun lähtöpisteen aikaistaminen tiukentaa Suomen päästövähennystavoitetta noin kahdella miljoonalla hiilidioksiditonnilla vuosien 2020 ja 2030 välillä.

Maat voivat velvoitteen saavuttamiseksi käyttää myös erilaisia joustokeinoja, esimerkiksi siirtää pienen määrän päästövähennysyksiköitä päästökaupan tai lulucf-asetuksen puolelta taakanjakosektorille, säästää vuotuisen ylijäämänsä seuraaville vuosille tai hankkia päästövähennysyksiköitä muilta jäsenvaltioilta.

Taakanjakoasetus muodostaa yhdessä lulucf-asetuksen ja päästökauppadirektiivin kokonaisuuden, jolla EU toimeenpanee Pariisin ilmastosopimusta ja joka ohjaa EU:n ilmastopolitiikkaa vuosina 2021–2030.

EU on sitoutunut vähentämään päästöjään kokonaisuudessaan 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Turveala kuihtuu ennätysnopeasti mutta soilla muhii uusi kasvubisnes

"Katastrofi metsätaloudelle", toteaa MTK:n Tiirola EU:n metsästrategiasta

Lukijalta: Kulotus tarjoaa mainion ruokapöydän monille hyönteisille ja ruokaa ja suojaa monille linnuille

Metsäpalo aiheuttaa omistajalle tappioita ja altistaa puut hyönteistuhoille – tuhojen ehkäisemiseksi suunnitellaan koko maan kattavia metsäpalokarttoja